Wat we zien wordt niet alleen bepaald door wat er echt is, maar ook door hoe we ons gedragen. Dat volgt uit onderzoek van neurowetenschapper Vincent Bonin (KU Leuven en VIB) en zijn collega's, gepubliceerd in Nature Communications. In de her...

Wat we zien wordt niet alleen bepaald door wat er echt is, maar ook door hoe we ons gedragen. Dat volgt uit onderzoek van neurowetenschapper Vincent Bonin (KU Leuven en VIB) en zijn collega's, gepubliceerd in Nature Communications. In de hersenen van proefdieren plantten zij miniatuurelektrodes in waarmee ze tegelijk de elektrische activiteit van honderden hersencellen konden meten. Daaruit bleek onder meer dat de activiteit van hersenzones die visuele prikkels verwerken mee afhangt van de bewegingen die een dier maakt. Dat gebeurt zowel in de thalamus, een zone die prikkels uit het oog doorgeeft, als in de zone in de hersencortex die de informatie interpreteert. Niet alle hersencellen reageren even intensief op bewegingsprikkels. Eerder had een team rond Bonins collega Karl Farrow in Current Biology al aangetoond dat er in een zone van de colliculus in de middenhersenen, die belangrijk is om de ogen en het lichaam te oriënteren in functie van een waargenomen beweging, een clustering in groepen plaatsvindt van hersencellen met een vergelijkbare reactie op die beweging. De opsplitsing gaat hand in hand met het 'samenpuzzelen' van de afzonderlijke informatie van de twee ogen tot één geheel.