De teloorgang is een gevolg van minstens een halve eeuw aan overbewerking van de velden. De cijfers verschenen in Public Library of Science One. Ze steunden op metingen gedaan door de betrokken bo...

De teloorgang is een gevolg van minstens een halve eeuw aan overbewerking van de velden. De cijfers verschenen in Public Library of Science One. Ze steunden op metingen gedaan door de betrokken boeren zelf. Die zijn zo geschrokken van het magere resultaat, dat ze massaal overschakelen op natuur- en dus wormvriendelijker manieren van productie. Charles Darwin, wiens laatste boek over regenwormen ging, wist al dat ze echte bodemingenieurs zijn. Ze maken een bodem doorlaatbaarder, waardoor planten er gemakkelijker in kunnen wortelen en water er dieper in doordringt. Dat leidt tot een betere productie voor de boeren, zelfs in omstandigheden met minder regen. In een gemiddeld veld troffen de Britse boeren negen regenwormen per spadesteek aan. In de beste velden waren dat er bijna dertig. Maar in 42 procent van de velden waren er te weinig wormen. Liefst 16 procent had er zo goed als geen meer. Er is geen reden om aan te nemen dat het bij ons beter zal zijn, integendeel.