Evolutie is niet uitsluitend een kwestie van aanpassen aan veranderende omgevingsomstandigheden. Ook menselijke voorkeuren kunnen ook een rol spelen, al dan niet in een context van seksuele selectie. Bijvoorbeeld het laten primeren van parameters die de aantrekkelijkheid verhogen.

Xavanté stam

Volgens de Proceedings of the National Academy of Sciences zijn de morfologische kenmerken van de Xavánte, een indianenstam uit het Braziliaanse regenwoud, 3,8 keer sneller aan het veranderen dan dezelfde kenmerken in vijf verwante indianenstammen (waar ze geen contact mee hebben).

De leden van de stam evolueren naar gezichten met een bredere neus, hoger voorhoofd en smaller gelaat. De antropologen die dit vaststelden konden geen enkele verandering in de omgeving linken aan de snelle wijziging van de schedelstructuur. Ze gaan er vanuit dat het om een cultureel gegeven gaat.

Spleetogen

Het is niet uitgesloten dat er een selectieproces aan de orde is, waarbij de nieuwe kenmerken als seksueel aantrekkelijk worden beschouwd, waardoor ze zich snel in de kleine populatie verspreiden. Er is al geopperd dat de spleetogen van Aziatische mensen op vergelijkbare wijze ontstaan zijn, als iets dat in een kleine groep als een afwijking begint, maar evolueert tot een schoonheidsideaal.

De klassieke hypothesen, en de op een rijstdieet gebaseerde grappen en grollen, ter verklaring van het voorkomen van spleetogen, zoals bescherming van de ogen bij zandstormen, voldoen niet om de expansie van het kenmerk te verklaren. (DD)

Evolutie is niet uitsluitend een kwestie van aanpassen aan veranderende omgevingsomstandigheden. Ook menselijke voorkeuren kunnen ook een rol spelen, al dan niet in een context van seksuele selectie. Bijvoorbeeld het laten primeren van parameters die de aantrekkelijkheid verhogen. Xavanté stamVolgens de Proceedings of the National Academy of Sciences zijn de morfologische kenmerken van de Xavánte, een indianenstam uit het Braziliaanse regenwoud, 3,8 keer sneller aan het veranderen dan dezelfde kenmerken in vijf verwante indianenstammen (waar ze geen contact mee hebben). De leden van de stam evolueren naar gezichten met een bredere neus, hoger voorhoofd en smaller gelaat. De antropologen die dit vaststelden konden geen enkele verandering in de omgeving linken aan de snelle wijziging van de schedelstructuur. Ze gaan er vanuit dat het om een cultureel gegeven gaat. SpleetogenHet is niet uitgesloten dat er een selectieproces aan de orde is, waarbij de nieuwe kenmerken als seksueel aantrekkelijk worden beschouwd, waardoor ze zich snel in de kleine populatie verspreiden. Er is al geopperd dat de spleetogen van Aziatische mensen op vergelijkbare wijze ontstaan zijn, als iets dat in een kleine groep als een afwijking begint, maar evolueert tot een schoonheidsideaal. De klassieke hypothesen, en de op een rijstdieet gebaseerde grappen en grollen, ter verklaring van het voorkomen van spleetogen, zoals bescherming van de ogen bij zandstormen, voldoen niet om de expansie van het kenmerk te verklaren. (DD)