Virussen zijn parasieten die zich niet kunnen voortplanten zonder de hulp van een gastheer, die ze infecteren. Ze zijn eenvoudiger dan de eenvoudigste cel. De vraag is dan: bestonden ze al voor er cellen ontstonden? En zo ja: hoe plantten ze zich dan voort?
...