Niet alleen klinische zorg kan levensbelangrijk zijn.
...

Niet alleen klinische zorg kan levensbelangrijk zijn. Twee ploegen van Vlaamse vorsers publiceren min of meer gelijktijdig een artikel in Lancet Oncology over de levenskwaliteit van patiënten met zware kanker. Dat is vast toeval, maar het geeft wel aan dat er een verhoogde aandacht is voor de problematiek. Klinisch psychologe Gaëlle Vanbutsele van de VUB stelde met collega's van onder meer het UZ Gent vast dat vroege palliatieve zorgverlening mensen met ongeneeslijke kanker een hogere levenskwaliteit kan bezorgen. De kankerbehandeling focust op het onder controle houden van de symptomen van de ziekte, de palliatieve zorg legt de nadruk op de mens en wat nog belangrijk is in zijn of haar leven. Dat kan gaan om zinvolle relaties, eenvoudige activiteiten, praten met de familie. Het is belangrijk dat die palliatieve zorg start zodra de diagnose is gesteld, en niet pas enkele dagen of weken voor het overlijden, zoals nu de regel is. Elke patiënt krijgt maandelijks bezoek van een gespecialiseerde verpleegkundige die geen onderwerp uit de weg gaat. Uit enquêtes blijkt dat mensen in zo'n zorgprofiel tevredener zijn over hun levenskwaliteit. Kris Vanhaecht van het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid beschrijft zijn ervaringen met 'mangomomenten': kleine attenties met een grote impact op het welzijn van een patiënt. De term komt uit een tv-reportage van Annemie Struyf, die een patiënte een mango ging brengen, omdat ze daar zo naar verlangde. Niemand van het zorgpersoneel wist dat, vandaar de incentive om actief naar zulke verlangens op zoek te gaan.