Geloof in grote goden die de mensheid sturen is van groot belang geweest om de samenwerking tussen de mensen te smeren; anders waren onze samenlevingen ten onder gegaan aan geweld en individualisme. Zonder 'bovennatuurlijke bijsturing' hadden wij nooit de wereld veroverd. 'Alwetende goden zien je overal en kunnen zelfs in je geest kijken, waardoor ze uiterst efficiënt zijn om sociale normen op te leggen', poneerde een wetenschapper onlangs in het topvakblad Science.
...