De hangende tuinen zouden volgens Stephanie Dalley, professor aan het Oriental Insitute van Oxford University, bijna 500 kilometer ten noorden van Babylon hebben gelegen, in de stad Ninive - op de plaats waar zich nu de Iraakse stad Mosul bevindt. Ze werden ook niet gebouwd door koning Nebuchadnezzar, maar door de Assyrische heerser Sennacherib. Dalley voert al sinds 1992 onderzoek naar de kwestie.

Een cruciaal bewijsstuk was een tekening van een bas-reliëf uit het paleis van Sennacherib in Ninive. Die toont bomen op het dak van een zuilengang, net zoals het beschreven staat in klassieke verslagen van de hangende tuinen. Ze vergeleek ook de landschappen van beide steden en besloot daaruit dat de tuinen niet in Babylon konden liggen. Door het vlakke landschap rond de stad zou de watertoevoer onmogelijk zijn geweest.

Wereldwonder

Dalley suggereert in haar onderzoek dat men na de verovering van Babylonië door Assyrië in 689 voor Christus Ninive mogelijk als het nieuwe Babylon ging zien. Zo zou Sennacherib de stadspoorten van Ninive hebben hernoemd naar die van Babylon. Nog minstens één andere stad in Mesopotamië werd in die tijd ook als 'een ander Babylon' omschreven.

'Voor de eerste keer kan nu worden aangetoond dat de hangende tuinen wel degelijk bestonden', besluit Dalley in de Britse krant The Independent.

De hangende tuinen van Babylon worden als een van de zeven wereldwonderen van de antieke wereld erkend. Sennacherib zelf omschreef zijn paleistuinen als 'een wonder voor alle volkeren'. (JDW)

De hangende tuinen zouden volgens Stephanie Dalley, professor aan het Oriental Insitute van Oxford University, bijna 500 kilometer ten noorden van Babylon hebben gelegen, in de stad Ninive - op de plaats waar zich nu de Iraakse stad Mosul bevindt. Ze werden ook niet gebouwd door koning Nebuchadnezzar, maar door de Assyrische heerser Sennacherib. Dalley voert al sinds 1992 onderzoek naar de kwestie. Een cruciaal bewijsstuk was een tekening van een bas-reliëf uit het paleis van Sennacherib in Ninive. Die toont bomen op het dak van een zuilengang, net zoals het beschreven staat in klassieke verslagen van de hangende tuinen. Ze vergeleek ook de landschappen van beide steden en besloot daaruit dat de tuinen niet in Babylon konden liggen. Door het vlakke landschap rond de stad zou de watertoevoer onmogelijk zijn geweest. Wereldwonder Dalley suggereert in haar onderzoek dat men na de verovering van Babylonië door Assyrië in 689 voor Christus Ninive mogelijk als het nieuwe Babylon ging zien. Zo zou Sennacherib de stadspoorten van Ninive hebben hernoemd naar die van Babylon. Nog minstens één andere stad in Mesopotamië werd in die tijd ook als 'een ander Babylon' omschreven. 'Voor de eerste keer kan nu worden aangetoond dat de hangende tuinen wel degelijk bestonden', besluit Dalley in de Britse krant The Independent.De hangende tuinen van Babylon worden als een van de zeven wereldwonderen van de antieke wereld erkend. Sennacherib zelf omschreef zijn paleistuinen als 'een wonder voor alle volkeren'. (JDW)