De mens is naarstig op zoek naar de oorsprong van het heelal, het leven, de mensheid en vooral ook de culturele aspecten die hem speciaal maken.

Katrien Beuls en Luc Steels van het Laboratorium voor Artificiële Intelligentie aan de VUB presenteren in Public Library of Science ONE een nieuwe theorie over het ontstaan van onze taal. Ze vertrokken daarbij van de veronderstelling dat taal vergelijkbaar is met een levend systeem dat zich voortdurend aanpast aan onze behoeften. Ze zien grammaticale structuren als het resultaat van menselijke inventiviteit. Iedereen bedenkt nieuwe woorden of gebruikt woorden op zijn eigen manier.

Om nieuwigheden algemeen aanvaard te krijgen, moeten ze aan twee functies voldoen. Ze moeten communicatief succesvol zijn, bijvoorbeeld eenvoudiger in gebruik, en er moet een consensus kunnen groeien dat ze nuttig zijn zonder dat er een centrale scheidsrechter is - het Groene Boekje is in deze context dus niet zaligmakend.

Als een nieuwigheid goed werkt voor een spreker zal hij ze veel gaan gebruiken, en als anderen merken dat het inderdaad gemakkelijk is, zal er finaal een vorm van consensus groeien, zodat het nieuwe taalelement mainstream wordt. Woorden als 'verkleutering' en 'tentsletje' zijn nieuwigheden, die onder meer via de media snel gemeengoed zijn geworden. Ook het aparte taalgebruik in digitale sociale media zou een gevolg van het beschreven proces zijn. (DD)

De mens is naarstig op zoek naar de oorsprong van het heelal, het leven, de mensheid en vooral ook de culturele aspecten die hem speciaal maken. Katrien Beuls en Luc Steels van het Laboratorium voor Artificiële Intelligentie aan de VUB presenteren in Public Library of Science ONE een nieuwe theorie over het ontstaan van onze taal. Ze vertrokken daarbij van de veronderstelling dat taal vergelijkbaar is met een levend systeem dat zich voortdurend aanpast aan onze behoeften. Ze zien grammaticale structuren als het resultaat van menselijke inventiviteit. Iedereen bedenkt nieuwe woorden of gebruikt woorden op zijn eigen manier. Om nieuwigheden algemeen aanvaard te krijgen, moeten ze aan twee functies voldoen. Ze moeten communicatief succesvol zijn, bijvoorbeeld eenvoudiger in gebruik, en er moet een consensus kunnen groeien dat ze nuttig zijn zonder dat er een centrale scheidsrechter is - het Groene Boekje is in deze context dus niet zaligmakend. Als een nieuwigheid goed werkt voor een spreker zal hij ze veel gaan gebruiken, en als anderen merken dat het inderdaad gemakkelijk is, zal er finaal een vorm van consensus groeien, zodat het nieuwe taalelement mainstream wordt. Woorden als 'verkleutering' en 'tentsletje' zijn nieuwigheden, die onder meer via de media snel gemeengoed zijn geworden. Ook het aparte taalgebruik in digitale sociale media zou een gevolg van het beschreven proces zijn. (DD)