Het debat of de onkruidverdelger glyfosaat kankerverwekkend is voor mensen, is nog altijd niet beslecht. Ernstige wetenschappers zijn wel tot een soort algemene conclusie gekomen: glyfosaat is in principe niet kankerverwekkend, tenzij je met uitzonderlijk hoge dosissen in contact komt.
...

Het debat of de onkruidverdelger glyfosaat kankerverwekkend is voor mensen, is nog altijd niet beslecht. Ernstige wetenschappers zijn wel tot een soort algemene conclusie gekomen: glyfosaat is in principe niet kankerverwekkend, tenzij je met uitzonderlijk hoge dosissen in contact komt. Veel minder aandacht is er voor de vraag of glyfosaat schadelijk is voor de natuur. Niet alle wezens zijn even weerbaar als de mens. Bioloog Robby Stocks van de KU Leuven en zijn collega's onderzochten de invloed van glyfosaat op larven van de zeldzame variabele waterjuffer. Waterjuffers behoren tot de libellen en spelen een belangrijke rol in een ecosysteem. De volwassen diertjes leven boven water, maar hun larven eten onder water heel wat muggen. De resultaten verschenen in het vakblad Aquatic Toxicology. Glyfosaat, zeker in de vorm van het bekende merk Roundup, heeft negatieve effecten op de groei en de snelheid van de waterjufferlarven. Ze blijven kleiner en hebben minder kans om te ontsnappen aan hun belagers, zoals vissen. Onkruidverdelgers spoelen vanaf de velden het water in, waar ze een chronische impact op het leven kunnen uitoefenen. In Animal Behaviour tonen Stocks en zijn collega's aan dat het insecticide esfenvaleraat een effect heeft op de larven van de azuurwaterjuffer: de diertjes worden minder actief. De gedragsveranderingen van de jufferlarven zijn sterker in een verstedelijkte omgeving dan in een rurale.