Het debat of de onkruidverdelger glyfosaat kankerverwekkend is voor mensen, is nog altijd niet beslecht. Ernstige wetenschappers zijn wel tot een soort algemene conclusie gekomen: glyfosaat is in principe niet kankerverwekkend, tenzij je met uitzonderlijk hoge dosissen in contact komt.
...