De Europese plannen om meer gebruik te maken van biobrandstoffen, zullen ervoor zorgen dat er wereldwijd nog meer CO2 in de atmosfeer belandt. Dat is de verrassende conclusie van studie van het Institute for European Environmental Policy (IEEP).

In het onderzoek "Anticipated Indirect Land Use Change Associated with Expanded Use of Biofuels in the EU" wordt de geplande inzet van biobrandstoffen van 23 EU-lidstaten geanalyseerd. Uit de studie blijkt dat het gebruik van meer Europese biobrandstoffen wereldwijd 41.000 tot 69.000 vierkante kilometer extra land zal vergen. De biobrandstoffen komen immers grotendeels uit energiegewassen, die vaak de plaats innemen van voedselgewassen. Daardoor moeten boeren voor het kweken van voedsel op zoek naar nieuw land, waarvoor dan weer regenwoud wordt gekapt.

Biobrandstoffen zullen op die manier tot 2020 instaan voor een bijkomende uitstoot van 27 tot 56 miljoen ton CO2 per jaar, waarschuwt de studie. Het Europese biobrandstoffenbeleid zal in de komende tien jaar dus 81 tot 167 procent slechter zijn voor het klimaat dan het voortgezet gebruik van fossiele brandstoffen.

Tweede generatietechnologie

De biotechnologiesector nuanceert: "De studie gaat uit van de bestaande technologie. Er wordt geen rekening gehouden met meer geavanceerde, zogenaamde tweede generatietechnologie, waardoor de CO2-uitstoot wél verminderd kan worden", zegt Willem Dhooge van FlandersBio vzw.

De tweede generatie biobrandstoffen wordt gepuurd uit biomassa die niet voor voeding in aanmerking komt, zoals maïskolven die op het veld achterblijven, zaagsel en groenafval. Die biomassa is dus niet concurrentieel met de voedselproductie.

Dhooghe verwijst naar een recente studie uitgevoerd door het persagentschap Bloomberg die wél rekening houdt met de tweede generatietechnologieën. Een van de stellingen daarin is dat met 25 procent van het in Europa geproduceerde organisch afval (vooral landbouwafval) al aan ruim 50 procent van de biobrandstofnoden tegen 2020 kan voldaan worden. "Terwijl die studie nochtans uitgaat van een gematigd groeiscenario", aldus Dhooghe.

De Europese plannen om meer gebruik te maken van biobrandstoffen, zullen ervoor zorgen dat er wereldwijd nog meer CO2 in de atmosfeer belandt. Dat is de verrassende conclusie van studie van het Institute for European Environmental Policy (IEEP). In het onderzoek "Anticipated Indirect Land Use Change Associated with Expanded Use of Biofuels in the EU" wordt de geplande inzet van biobrandstoffen van 23 EU-lidstaten geanalyseerd. Uit de studie blijkt dat het gebruik van meer Europese biobrandstoffen wereldwijd 41.000 tot 69.000 vierkante kilometer extra land zal vergen. De biobrandstoffen komen immers grotendeels uit energiegewassen, die vaak de plaats innemen van voedselgewassen. Daardoor moeten boeren voor het kweken van voedsel op zoek naar nieuw land, waarvoor dan weer regenwoud wordt gekapt. Biobrandstoffen zullen op die manier tot 2020 instaan voor een bijkomende uitstoot van 27 tot 56 miljoen ton CO2 per jaar, waarschuwt de studie. Het Europese biobrandstoffenbeleid zal in de komende tien jaar dus 81 tot 167 procent slechter zijn voor het klimaat dan het voortgezet gebruik van fossiele brandstoffen. Tweede generatietechnologieDe biotechnologiesector nuanceert: "De studie gaat uit van de bestaande technologie. Er wordt geen rekening gehouden met meer geavanceerde, zogenaamde tweede generatietechnologie, waardoor de CO2-uitstoot wél verminderd kan worden", zegt Willem Dhooge van FlandersBio vzw. De tweede generatie biobrandstoffen wordt gepuurd uit biomassa die niet voor voeding in aanmerking komt, zoals maïskolven die op het veld achterblijven, zaagsel en groenafval. Die biomassa is dus niet concurrentieel met de voedselproductie. Dhooghe verwijst naar een recente studie uitgevoerd door het persagentschap Bloomberg die wél rekening houdt met de tweede generatietechnologieën. Een van de stellingen daarin is dat met 25 procent van het in Europa geproduceerde organisch afval (vooral landbouwafval) al aan ruim 50 procent van de biobrandstofnoden tegen 2020 kan voldaan worden. "Terwijl die studie nochtans uitgaat van een gematigd groeiscenario", aldus Dhooghe.