Op de algemene secundaire school wordt leerlingen de nodige kennis en vaardigheden bijgebracht om hen klaar te stomen voor verdere studies aan een hogeschool of universiteit. Maar krijgt een leerling er ook de nodige bagage mee om op een degelijke manier te kunnen functioneren in het dagelijkse leven? Kunnen leerlingen die het zesde middelbaar ASO verlaten werken met een bankkaart? Weten jongeren hoeveel dagen ze als jobstudent mogen werken? Weten ze wat te doen bij verlies van belangrijke documenten?

Om na te gaan in welke mate leerlingen hierop worden voorbereid, deden vier bachelors economie aan de lerarenopleiding van de Arteveldehogeschool een onderzoek in vijftien scholen in Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams Brabant. 1.193 leerlingen uit de derde graad ASO werden ondervraagd aan de hand van een enquête. Via twintig zorgvuldig bepaalde meerkeuzevragen werd gepeild naar hun kennis op financieel, maatschappelijk en economisch vlak.

Resultaten stemmen tot nadenken

De resultaten stemmen tot nadenken, aldus de onderzoekers. Over het algemeen scoorden leerlingen uit de derde graad ronduit slecht met gemiddeld slechts 43% correcte antwoorden. Vooral de financiële kennis laat te wensen over: amper 38% van de vragen werd juist beantwoord. Ook de maatschappelijke kennis bleek ontoereikend (40%).

Het economische onderdeel vormde het enige onderdeel waarop nipt een voldoende (53%) werd gehaald. Zo weten leerlingen nauwelijks hoe ze geldig moeten stemmen, wat een doorlopende opdracht is en wanneer men recht heeft op een getrouwheidspremie. Hoewel leerlingen uit economische richtingen met een gemiddelde van 48% op alle onderdelen beter scoorden dan hun leeftijdsgenoten uit niet-economische richtingen (40%), is er ook daar nog duidelijk werk aan de winkel.

Vak 'Algemene Vorming'

Het onbreekt de jongeren volgens de onderzoekers aan noodzakelijke basiskennis om te kunnen participeren in de hedendaagse maatschappij. Ze pleiten er daarom om een vak algemene vorming, waarin financiële, maatschappelijke en economische thema's aan bod zouden komen, te integeren in het curriculum van zowel economische als niet-economische richtingen. Zo kan men ervoor zorgen dat leerlingen straks de schoolbanken verlaten met de nodige financieel-economische geletterdheid. (TE)

Stijn De Schepper, Yannick De Blander, Siglin Reychler en Fiona Uyttersprot deden mee aan de Vlaamse Scriptieprijs. Stuur ook jouw scriptie in voor deelname en maak kans op € 2.500! www.scriptieprijs.be

Op de algemene secundaire school wordt leerlingen de nodige kennis en vaardigheden bijgebracht om hen klaar te stomen voor verdere studies aan een hogeschool of universiteit. Maar krijgt een leerling er ook de nodige bagage mee om op een degelijke manier te kunnen functioneren in het dagelijkse leven? Kunnen leerlingen die het zesde middelbaar ASO verlaten werken met een bankkaart? Weten jongeren hoeveel dagen ze als jobstudent mogen werken? Weten ze wat te doen bij verlies van belangrijke documenten? Om na te gaan in welke mate leerlingen hierop worden voorbereid, deden vier bachelors economie aan de lerarenopleiding van de Arteveldehogeschool een onderzoek in vijftien scholen in Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams Brabant. 1.193 leerlingen uit de derde graad ASO werden ondervraagd aan de hand van een enquête. Via twintig zorgvuldig bepaalde meerkeuzevragen werd gepeild naar hun kennis op financieel, maatschappelijk en economisch vlak. Resultaten stemmen tot nadenken De resultaten stemmen tot nadenken, aldus de onderzoekers. Over het algemeen scoorden leerlingen uit de derde graad ronduit slecht met gemiddeld slechts 43% correcte antwoorden. Vooral de financiële kennis laat te wensen over: amper 38% van de vragen werd juist beantwoord. Ook de maatschappelijke kennis bleek ontoereikend (40%). Het economische onderdeel vormde het enige onderdeel waarop nipt een voldoende (53%) werd gehaald. Zo weten leerlingen nauwelijks hoe ze geldig moeten stemmen, wat een doorlopende opdracht is en wanneer men recht heeft op een getrouwheidspremie. Hoewel leerlingen uit economische richtingen met een gemiddelde van 48% op alle onderdelen beter scoorden dan hun leeftijdsgenoten uit niet-economische richtingen (40%), is er ook daar nog duidelijk werk aan de winkel. Vak 'Algemene Vorming' Het onbreekt de jongeren volgens de onderzoekers aan noodzakelijke basiskennis om te kunnen participeren in de hedendaagse maatschappij. Ze pleiten er daarom om een vak algemene vorming, waarin financiële, maatschappelijke en economische thema's aan bod zouden komen, te integeren in het curriculum van zowel economische als niet-economische richtingen. Zo kan men ervoor zorgen dat leerlingen straks de schoolbanken verlaten met de nodige financieel-economische geletterdheid. (TE)