In het ideale scenario halen we binnen tien jaar de doelstellingen die het klimaatakkoord van Parijs vooropstelt, waardoor de gemiddelde temperatuur van de aarde in 2100 niet meer dan 2 graden Celsius stijgt ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Maar zelfs in dit ideale scenario moeten we ons voorbereiden op de consequenties van die twee graden extra. Daarom bracht het Europese Milieuagentschap zowel de effecten van een lage als van een hogere emissie-uitstoot in kaart. Welke van de twee het ook wordt, verbeteren zal de situatie niet.
...

In het ideale scenario halen we binnen tien jaar de doelstellingen die het klimaatakkoord van Parijs vooropstelt, waardoor de gemiddelde temperatuur van de aarde in 2100 niet meer dan 2 graden Celsius stijgt ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Maar zelfs in dit ideale scenario moeten we ons voorbereiden op de consequenties van die twee graden extra. Daarom bracht het Europese Milieuagentschap zowel de effecten van een lage als van een hogere emissie-uitstoot in kaart. Welke van de twee het ook wordt, verbeteren zal de situatie niet.Extreme weersomstandigheden worden de norm en dat zullen we voelen in alles wat we doen. Ecologie, economie, gezondheid, welzijn, ... geen enkel domein blijft gespaard. Gerichte en op maat gemaakte aanpassingen voor iedere regio zijn een noodzaak.Op Noord-Europa na, zullen periodes van droogte het continent steeds harder en vaker treffen. Het sowieso al warmere zuiden krijgt het het hardst te verduren. Als gevolg van de steeds schaarsere watervoorraden, zal de strijd tussen landbouw, industrie, toerisme en huishoudens alleen maar toenemen. Niet alleen meer droogtes, maar ook meer neerslag zal Europa treffen. Steeds vaker zal er meer regen op kortere tijd vallen, wat de kans op overstromingen vergroot. Centraal- en Oost-Europa zullen de komende honderd jaar een stijging van 35 procent in hevige regenbuien meemaken als we de temperatuursstijging niet onder de 2 graden kunnen houden. De voorbije jaren is het zeeniveau geleidelijk aan gestegen en volgens de voorspellingen zal dat de komende periode niet anders zijn. Bij een lage uitstoot zal de stijging zich de komende eeuw beperken tot 0,2-0,4 meter, maar bij een hoge uitstoot kan deze zich meer dan verdubbelen tot een stijging van 0,4-1 meter. Tegen 2300 kan dat in het laatste geval zelfs oplopen tot bijna 6 meter. Dit zal zich vertalen in een gemiddelde stijging van het aantal kustoverstromingen met factor tien, die afhankelijk van de uitstoot op sommige plaatsen kan oplopen tot een factor van meer dan honderd.Waar nu zo'n 102.000 Europeanen bedreigd zijn door kustoverstromingen, zullen dat er in de toekomst maar liefst 3,65 miljoen zijn als de zeespiegel met 1 meter zou stijgen tegen 2100 en er geen bijkomende overstromingsmaatregelen worden genomen. Aan de verhoging van de zeespiegel hangt een hoge financiële kost vast. Indien aanpassingen aan de zeventien belangrijkste Europese kuststeden uitblijven, zou dat over tien jaar een verlies van één miljard euro betekenen. Veranderende weerspatronen zetten de landbouw onder druk, waardoor de kwantiteit, de kwaliteit en de stabiliteit van onze voedselproductie in het gedrang komen. Dit geldt niet alleen voor Europa, maar voor gans de wereld. De impact van de klimaatverandering zal zich dus niet alleen in onze eigen oogst weerspiegelen, maar zal ook in de veranderende handelspatronen voelbaar zijn. Hoewel het klimaat heel wat aspecten van onze voedselvoorziening beïnvloedt, zou de voedselveiligheid hiervan gespaard blijven. Om de gevolgen in te perken is het belangrijk dat landbouwers zich indekken door bijvoorbeeld te investeren in variëteiten van gewassen, het herbekijken van zaaidata en het verbeteren van irrigatiesystemen.Met de publicatie van deze kaarten hoopt het Europese Milieuagentschap dit cliché aan te wenden om beleidsmakers wakker te schudden. 'De situatie is urgent en we moeten nu reageren', zei EEA expert klimaatverandering Bla¸ Kurnik aan de The Guardian. Dankzij de kaarten hoef je geen ellenlang EEA rapport te doorworstelen om tot de ernst van de zaak te komen. Het EEA hoopt dan ook zijn bereik te vergroten en Europa's ogen te openen.