Er was al vroeger leven op aarde dan we dachten

Het ontstaan van leven op aarde was in meer dan één opzicht een toevallige gelukstreffer.