Neurologe Melanie Boly van de Universiteit Luik beschrijft met een aantal collega's in het topvakblad Science eindelijk een methode waarmee beide bewustzijnsstaten kunnen worden onderscheiden. Het betreft een handig gebruik van een elektro-encefalogram (EEG) om signalen in de hersenen te volgen.

Op basis van experimenten met patiënten in coma, met een minimaal bewustzijn en met volle expressiemogelijkheden konden de onderzoekers een duidelijk onderscheid maken tussen de comagroep en de rest. Alle patiënten kregen onregelmatige geluiden te horen, waarna de onderzoekers via een EEG de bewegingen tussen de temporale en de frontale cortex van de hersenen analyseerden. De temporale cortex analyseert geluiden, de frontale cortex zorgt voor grootschalige coördinatie.

Bij comapatiënten liepen de signalen slechts in één richting: van de temporale naar de frontale cortex. Bij de andere patiënten was er ook een stroom in de omgekeerde richting. Het onderscheid was sterk genoeg om als basis voor een ondubbelzinnige test te kunnen fungeren. (DD)

Neurologe Melanie Boly van de Universiteit Luik beschrijft met een aantal collega's in het topvakblad Science eindelijk een methode waarmee beide bewustzijnsstaten kunnen worden onderscheiden. Het betreft een handig gebruik van een elektro-encefalogram (EEG) om signalen in de hersenen te volgen. Op basis van experimenten met patiënten in coma, met een minimaal bewustzijn en met volle expressiemogelijkheden konden de onderzoekers een duidelijk onderscheid maken tussen de comagroep en de rest. Alle patiënten kregen onregelmatige geluiden te horen, waarna de onderzoekers via een EEG de bewegingen tussen de temporale en de frontale cortex van de hersenen analyseerden. De temporale cortex analyseert geluiden, de frontale cortex zorgt voor grootschalige coördinatie. Bij comapatiënten liepen de signalen slechts in één richting: van de temporale naar de frontale cortex. Bij de andere patiënten was er ook een stroom in de omgekeerde richting. Het onderscheid was sterk genoeg om als basis voor een ondubbelzinnige test te kunnen fungeren. (DD)