Slechts één op honderd experten in de Vlaamse televisienieuwsuitzendingen is van vreemde afkomst. Dat blijkt uit de masterproef van Anke Schoukens, studente journalistiek aan de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB).

Schoukens analyseerde 65 nieuwsuitzendingen van Het Journaal, Terzake en Het Nieuws in 2012. Hierin telde ze 707 experten van wie de grote meerderheid slechts één keer aan het woord kwam. 'Het blijkt dat journalisten doorgaans uit een grote pool van experten kiezen en dat maar een klein aantal experten terugkeert', concludeert ze.

'Toch zijn er uitschieters', vertelt Schoukens. 'Joëlle Milquet, Minister van Binnenlandse Zaken, keerde negen keer terug. Ook Paul D'Hoore, expert financiën, werd vijf maal opgevoerd. De absolute koploper was Vlaams minister-president Kris Peeters met vijftien verschijningen.' De deskundigen bleken vooral vertegenwoordigers (25,9%) en politici (19,4%) te zijn. Ook professoren, wetenschappers en dokters werden vaak gevraagd om duiding te geven bij een nieuwsfeit. Bijna één op de tien experten behoorde tot deze categorie.

23 seconden aan het woord

Hoewel er heel wat experten aan bod kwamen, blijkt hun aandeel beperkt. De expert kwam gemiddeld 23 seconden aan het woord. Iets meer dan de helft van de deskundigen was slechts één quote gegund. Een minderheid van 58 experten (8,2%) kreeg een volledig item om extra informatie te geven. Uit de studie bleek eveneens dat Terzake meer experten aan het woord laat dan Het Journaal en Het Nieuws. In acht op de tien nieuwsitems van Terzake werden experts opgevoerd. Bij Het Journaal en Het Nieuws is dit zes op de tien. Ook kreeg de expert op Canvas het meeste spreektijd. Hij sprak gemiddeld 76 seconden terwijl hij op Eén en VTM 20 seconden kreeg.

Vrouwelijke en allochtone experten

De studie wierp ook een blik op de diversiteit van de deskundigen. Allochtonen werden nauwelijks als expert opgevoerd. 'Ik telde slechts drie experten van vreemde origine', legt de studente uit. 'Opvallend is dat op Eén geen allochtone experten aan bod kwamen. Nochtans kreeg de openbare omroep een duidelijke opdracht van de Vlaamse Gemeenschap om de diversiteit van de samenleving aan bod te laten komen in de uitzendingen.' Ook vrouwen zijn met 22,3% sterk ondervertegenwoordigd ten opzichte van hun mannelijke tegenhangers. 'Jammer dat journalisten niet vaker vrouwelijke en allochtone experts bevragen, want diversiteit en kwaliteit gaan hand in hand', concludeert Schoukens. (TE)

Anke Schoukens ingt mee naar de Vlaamse Scriptieprijs 2013. Haar scriptie kan je raadplegen via www.scriptiebank.be

Slechts één op honderd experten in de Vlaamse televisienieuwsuitzendingen is van vreemde afkomst. Dat blijkt uit de masterproef van Anke Schoukens, studente journalistiek aan de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB).Schoukens analyseerde 65 nieuwsuitzendingen van Het Journaal, Terzake en Het Nieuws in 2012. Hierin telde ze 707 experten van wie de grote meerderheid slechts één keer aan het woord kwam. 'Het blijkt dat journalisten doorgaans uit een grote pool van experten kiezen en dat maar een klein aantal experten terugkeert', concludeert ze.'Toch zijn er uitschieters', vertelt Schoukens. 'Joëlle Milquet, Minister van Binnenlandse Zaken, keerde negen keer terug. Ook Paul D'Hoore, expert financiën, werd vijf maal opgevoerd. De absolute koploper was Vlaams minister-president Kris Peeters met vijftien verschijningen.' De deskundigen bleken vooral vertegenwoordigers (25,9%) en politici (19,4%) te zijn. Ook professoren, wetenschappers en dokters werden vaak gevraagd om duiding te geven bij een nieuwsfeit. Bijna één op de tien experten behoorde tot deze categorie. Hoewel er heel wat experten aan bod kwamen, blijkt hun aandeel beperkt. De expert kwam gemiddeld 23 seconden aan het woord. Iets meer dan de helft van de deskundigen was slechts één quote gegund. Een minderheid van 58 experten (8,2%) kreeg een volledig item om extra informatie te geven. Uit de studie bleek eveneens dat Terzake meer experten aan het woord laat dan Het Journaal en Het Nieuws. In acht op de tien nieuwsitems van Terzake werden experts opgevoerd. Bij Het Journaal en Het Nieuws is dit zes op de tien. Ook kreeg de expert op Canvas het meeste spreektijd. Hij sprak gemiddeld 76 seconden terwijl hij op Eén en VTM 20 seconden kreeg. De studie wierp ook een blik op de diversiteit van de deskundigen. Allochtonen werden nauwelijks als expert opgevoerd. 'Ik telde slechts drie experten van vreemde origine', legt de studente uit. 'Opvallend is dat op Eén geen allochtone experten aan bod kwamen. Nochtans kreeg de openbare omroep een duidelijke opdracht van de Vlaamse Gemeenschap om de diversiteit van de samenleving aan bod te laten komen in de uitzendingen.' Ook vrouwen zijn met 22,3% sterk ondervertegenwoordigd ten opzichte van hun mannelijke tegenhangers. 'Jammer dat journalisten niet vaker vrouwelijke en allochtone experts bevragen, want diversiteit en kwaliteit gaan hand in hand', concludeert Schoukens. (TE)