De opnames voor de Universiteit van Vlaanderen, een project waarin Knack participeert, zijn volop bezig. Hoogleraren worden uitgenodigd om op een podium in een danstempel gedurende een kwartier toe te lichten waar ze mee bezig zijn. De meeste hoogleraren waren voor de opnames nog nooit in zo'n danstempel geweest (het ging onder meer om de Carré in Willebroek en de Versuz in Hasselt). Veel hoogleraren waren ook zenuwachtig voor het gebeuren, hoewel je zou denken dat ze inzake spreken voor een (groot) publiek toch wat gewend zijn. Velen hadden familie bij, die trots kwam kijken naar de performance. Beeldopnames en de connotatie met televisie blijven wervend werken.
...