Kankeronderzoekster An Hendrix (UGent) en haar collega's waren zelf verbaasd toen ze in het bloed van patiënten met onder meer aids en kanker blaasjes aantroffen die gevuld waren met boodschapperstoffen. Ze bleken afkomstig te zijn van bacteriën uit de darm, die ermee zouden communiceren met andere organen in ons lichaa...