Enkele jaren geleden doken er aanwijzingen op dat honden al ongeveer dertigduizend jaar geleden door de mens gedomesticeerd werden. Dat was veel vroeger dan altijd was gedacht. Nu gaat men ervan uit dat de dieren tussen veertig- en twintigduizend jaar geleden op verschillende plaatsen in Europa en Azië werden gedomesticeerd, onafhankelijk van elkaar. De basis van het domesticatieproces moet overal vergelijkbaar zijn geweest. Het begon met waarschijnlijk eenzame wilde wolven die profiteerden van onder meer het afval dat de prehistorische mens toen al in zijn zog moet hebben achtergelaten, en zo aan de aanwezigheid van de mens wenden. Ook het opvoeden van pubs uit wolvennesten kan een manier tot domesticatie geweest zijn. In ieder geval moet de hond tienduizend jaar geleden al redelijk algemeen zijn geweest als huisdier.

De Journal of Archaeological Science beschrijft nu de ontdekking van fossiele hondenresten in Frankrijk, die elf- tot vijftienduizend jaar oud zouden zijn, en die betrekking hebben op rassen die veel kleiner moeten zijn geweest dan wat elders in dezelfde periode in zwang was. Wat bevestigt dat domesticatie een proces met verschillende wegen kan zijn geweest, op verschillende plaatsen in de wereld.

Een aantal van de nieuw gevonden hondenbeenderen had snijsporen, wat impliceert dat de mensen toen misschien al honden aten. Het lijkt onlogisch dat onze voorouders zo'n interessante bron van vlees niet zouden hebben aangesproken. De praktijk is in grote delen van Azië nog altijd ingeburgerd. (DD)

Enkele jaren geleden doken er aanwijzingen op dat honden al ongeveer dertigduizend jaar geleden door de mens gedomesticeerd werden. Dat was veel vroeger dan altijd was gedacht. Nu gaat men ervan uit dat de dieren tussen veertig- en twintigduizend jaar geleden op verschillende plaatsen in Europa en Azië werden gedomesticeerd, onafhankelijk van elkaar. De basis van het domesticatieproces moet overal vergelijkbaar zijn geweest. Het begon met waarschijnlijk eenzame wilde wolven die profiteerden van onder meer het afval dat de prehistorische mens toen al in zijn zog moet hebben achtergelaten, en zo aan de aanwezigheid van de mens wenden. Ook het opvoeden van pubs uit wolvennesten kan een manier tot domesticatie geweest zijn. In ieder geval moet de hond tienduizend jaar geleden al redelijk algemeen zijn geweest als huisdier. De Journal of Archaeological Science beschrijft nu de ontdekking van fossiele hondenresten in Frankrijk, die elf- tot vijftienduizend jaar oud zouden zijn, en die betrekking hebben op rassen die veel kleiner moeten zijn geweest dan wat elders in dezelfde periode in zwang was. Wat bevestigt dat domesticatie een proces met verschillende wegen kan zijn geweest, op verschillende plaatsen in de wereld. Een aantal van de nieuw gevonden hondenbeenderen had snijsporen, wat impliceert dat de mensen toen misschien al honden aten. Het lijkt onlogisch dat onze voorouders zo'n interessante bron van vlees niet zouden hebben aangesproken. De praktijk is in grote delen van Azië nog altijd ingeburgerd. (DD)