De emotionele gevolgen van klokkenluiden

© epa

Klokkenluiders en hun ‘slachtoffers’ krijgen dikwijls te kampen met een soort post-traumatisch stresssyndroom.

Het gevoel bekruipt vele mensen wel eens: dat ze iets merken in hun professionele omgeving waarvan ze vinden dat het niet door de beugel kan, maar waar niets aan gedaan wordt. De meeste mensen doen dan waar velen in excelleren: niets.

Maar sommigen kunnen daar niet mee leven en gaan in de aanval. Klokkenluiders komen steeds meer in het nieuws als mensen die problemen aankaarten waar officiële instanties om problemen op te merken en op te lossen om velerlei redenen niets aan doen.

Klokkenluiders worden dikwijls als helden gezien, als mensen die risico’s lopen om gerechtigheid te laten geschieden. Maar volgens een wetenschappelijk onderzoek in de Journal of Clinical Nursing brengt klokkenluiden zelden een emotioneel goed gevoel met zich mee. Ook de – al dan niet terechte – slachtoffers van klokkenluiders kunnen zware emotionele en fysieke schade lijden.

Nachtmerries

De studie baseerde zich op onderzoek van verpleegsters die al dan niet vermeende wanpraktijken van collega’s aan de kaak stelden. Ze bevestigde dat klokkenluiden een negatieve impact heeft op vele aspecten van iemands leven, maar ze toonde ook aan dat die negatieve consequenties veel langer kunnen duren dan vermoed.

Acute angst, een chronisch ongemakkelijk gevoel, nachtmerries en waanbeelden behoren tot het gamma waarmee een klokkenluider maandenlang, en soms zelfs langer, moet leven. Klokkenluiders zijn zich als ze zich aan hun actie wagen, overigens zelden bewust van die negatieve effecten op hun eigen welzijn. Want het systeem waarin ze hun verzet plegen, beschermt uiteraard zichzelf, waardoor klokkenluiders zelf gemakkelijk als probleemgevallen worden beschouwd, en niet de collega’s die ze viseren.

De studie benadrukte wel dat klokkenluiders in de gezondheidssfeer al tot significante verbeteringen van het gezondheidssysteem hebben geleid. Maar het ging dikwijls ten koste van hun eigen gezondheid. (DD)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content