Wetenschappers hebben een specifieke connectie in de hersenen gevonden die maakt dat we uiterst negatief reageren op bepaalde geluiden, zoals het krassen van nagels over een bord of van een mes op een glazen fles. In de Journal of Neuroscience beschrijven ze hoe een verhoogde activiteit tussen de auditieve cortex, die instaat voor de verwerking van gehoorprikkels, en de amygdala, die emoties stuurt, voor de negatieve ervaring zorgt.

De studie steunt op de resultaten van vrijwilligers van wie de hersenen gescand werden terwijl ze naar een brede waaier van geluiden luisterden, van onaangenaam tot aangenaam (zoals borrelend water of applaus).

Waarschijnlijk ligt de amygdala aan de basis van het onaangename gevoel, door de gehoorcortex tot verhoogde activiteit te drijven bij het aanhoren van een geluid met een verstorend effect. De negatieve effecten zouden vooral sterk zijn voor geluidsfrequenties tussen 2000 en 5000 hertz, een zone waarvoor onze oren hypergevoelig zijn, en waarin ook luid geschreeuw valt. Mogelijk is de link met geschreeuw instrumenteel in het negatief ervaren van alle geluidsprikkels met een vergelijkbare frequentie.

Het onderzoek moet onder meer inzicht opleveren in het aanpakken van aandoeningen die aan geluid gekoppeld zijn, zoals oorsuizen en bepaalde vormen van autisme. Er zijn zelfs mensen die geluid in het algemeen haten. (DD)

Wetenschappers hebben een specifieke connectie in de hersenen gevonden die maakt dat we uiterst negatief reageren op bepaalde geluiden, zoals het krassen van nagels over een bord of van een mes op een glazen fles. In de Journal of Neuroscience beschrijven ze hoe een verhoogde activiteit tussen de auditieve cortex, die instaat voor de verwerking van gehoorprikkels, en de amygdala, die emoties stuurt, voor de negatieve ervaring zorgt. De studie steunt op de resultaten van vrijwilligers van wie de hersenen gescand werden terwijl ze naar een brede waaier van geluiden luisterden, van onaangenaam tot aangenaam (zoals borrelend water of applaus). Waarschijnlijk ligt de amygdala aan de basis van het onaangename gevoel, door de gehoorcortex tot verhoogde activiteit te drijven bij het aanhoren van een geluid met een verstorend effect. De negatieve effecten zouden vooral sterk zijn voor geluidsfrequenties tussen 2000 en 5000 hertz, een zone waarvoor onze oren hypergevoelig zijn, en waarin ook luid geschreeuw valt. Mogelijk is de link met geschreeuw instrumenteel in het negatief ervaren van alle geluidsprikkels met een vergelijkbare frequentie. Het onderzoek moet onder meer inzicht opleveren in het aanpakken van aandoeningen die aan geluid gekoppeld zijn, zoals oorsuizen en bepaalde vormen van autisme. Er zijn zelfs mensen die geluid in het algemeen haten. (DD)