De Zweedse sociologe Lisa Eklund zal zich de reacties op haar doctoraatsthesis wel anders hebben voorgesteld dan hoe ze verlopen zijn. Ze zag zich verplicht het persbericht over haar werk nog de dag van publicatie van het internet te halen. Maar het onheil was geschied: het bericht was verspreid en zou zich blijven verspreiden, via sites waarop ze geen controle had.

Ze deed het veldwerk voor haar onderzoek in China, terwijl ze werkzaam was voor het bevolkingsfonds van de Verenigde Naties. Ze onderzocht waarom Chinese families blíjven kiezen voor meer jongens in de plaats van meisjes. Terwijl er grondige redenen zijn om het omgekeerde te doen, want in 2005 werden er 121 jongens geboren per 100 meisjes, wat betekent dat er te veel jongens in het Chinese systeem terechtkomen, zodat die later niet allemaal aan een vrouw zullen geraken. Vooral op het platteland is dat een probleem.

De afwijking in geslachtsverhouding is een niet voorzien gevolg van de Chinese politiek om de overbevolking te bestrijden door gezinnen te verplichten minder kinderen te krijgen - er werd zelfs voor een politiek van één-kind-per-gezin gekozen. Nogal wat gezinnen kozen er voor om vrouwelijke embryo's te laten aborteren, omdat ze per se een jongen wilden.

De Chinese overheid reageerde daarop met een campagne tegen het aborteren van meisjes, maar volgens de Zweedse sociologe deed die meer kwaad dan goed, omdat ze de indruk gaf dat ook de overheid zelf vond dat meisjes minder waard waren dan jongens. Ze vond het namelijk nodig premies uit te reiken als compensatie voor het feit dat ouders een meisje kregen.

De voorkeur voor jongens stamt uit de oude tradities dat mannen verondersteld werden de landbouwactiviteiten van hun vader over te nemen, en de naam van de familie verder te zetten. Omdat meisjes bij een huwelijk meestal naar de familie van hun man verhuizen, kunnen ze ook minder gemakkelijk voor hun bejaarde ouders zorgen.

Anderzijds zal de Chinese overheid ondertussen ook wel beseffen dat minder meisjes beter is om een bevolkingsexplosie te bestrijden dan minder jongens. (DD)

De Zweedse sociologe Lisa Eklund zal zich de reacties op haar doctoraatsthesis wel anders hebben voorgesteld dan hoe ze verlopen zijn. Ze zag zich verplicht het persbericht over haar werk nog de dag van publicatie van het internet te halen. Maar het onheil was geschied: het bericht was verspreid en zou zich blijven verspreiden, via sites waarop ze geen controle had. Ze deed het veldwerk voor haar onderzoek in China, terwijl ze werkzaam was voor het bevolkingsfonds van de Verenigde Naties. Ze onderzocht waarom Chinese families blíjven kiezen voor meer jongens in de plaats van meisjes. Terwijl er grondige redenen zijn om het omgekeerde te doen, want in 2005 werden er 121 jongens geboren per 100 meisjes, wat betekent dat er te veel jongens in het Chinese systeem terechtkomen, zodat die later niet allemaal aan een vrouw zullen geraken. Vooral op het platteland is dat een probleem. De afwijking in geslachtsverhouding is een niet voorzien gevolg van de Chinese politiek om de overbevolking te bestrijden door gezinnen te verplichten minder kinderen te krijgen - er werd zelfs voor een politiek van één-kind-per-gezin gekozen. Nogal wat gezinnen kozen er voor om vrouwelijke embryo's te laten aborteren, omdat ze per se een jongen wilden. De Chinese overheid reageerde daarop met een campagne tegen het aborteren van meisjes, maar volgens de Zweedse sociologe deed die meer kwaad dan goed, omdat ze de indruk gaf dat ook de overheid zelf vond dat meisjes minder waard waren dan jongens. Ze vond het namelijk nodig premies uit te reiken als compensatie voor het feit dat ouders een meisje kregen. De voorkeur voor jongens stamt uit de oude tradities dat mannen verondersteld werden de landbouwactiviteiten van hun vader over te nemen, en de naam van de familie verder te zetten. Omdat meisjes bij een huwelijk meestal naar de familie van hun man verhuizen, kunnen ze ook minder gemakkelijk voor hun bejaarde ouders zorgen. Anderzijds zal de Chinese overheid ondertussen ook wel beseffen dat minder meisjes beter is om een bevolkingsexplosie te bestrijden dan minder jongens. (DD)