Het moet een interessant experiment geweest zijn. Op verzoek van de federale politie zetten Wouter Vanhove en Patrick Van Damme van de vakgroep plantaardige productie aan de Universiteit Gent twee jaar lang een cannabisplantage op. de bedoeling was op wetenschappelijk verantwoorde wijze na te gaan wat de opbrengst van zo'n plantage is.

De politie stelt de laatste jaren een opvallende stijging van het aantal illegale cannabisplantages in ons land vast. Vermoed wordt dat de toename mee te maken heeft met het uitwijken van telers vanuit Nederland, onder meer omdat er in ons land bij betrapping een ernstig 'vermogensvoordeel' geldt: de opbrengst van de plantages wordt systematisch te laag ingeschat, waardoor de boetes lager zijn.

Zwaardere boetes
Het verslag van de Gentse experimenten leest als een handleiding voor topkweek. Maar de besluiten liegen er niet om. Waar de politie er tot dusver van uitging dat een gemiddelde cannabisplant 28 gram 'psychoactieve stof' opbrengt, tonen Vanhove en Van Damme aan dat het liefst 36 gram is per plant geteeld bij een dichtheid van 16 stuks per vierkante meter, en 48 gram per plant geteeld bij 12 stuks per vierkante meter. In het algemeen stellen de onderzoekers voor om in de analyses een opbrengst van 575 gram per vierkante meter teeltoppervlak te hanteren. Een teeltcyclus duurt tien tot elf weken, zodat telers er, als alles goed gaat, vijf per jaar kunnen afwerken.

De prijs voor cannabis op de markt blijkt 4 euro per gram te bedragen, en geen 3 euro, zoals de politie aannam. 'Voor een gemiddelde plantage met 1000 planten betekenen de nieuwe bevindingen toch gemakkelijk een inkomensverschil van zo'n 160.000 euro per jaar', rekent Wouter Vanhove voor. 'Dat impliceert dat een rechtbank nu zwaardere boetes zal kunnen opleggen.'
Er is met de federale politie afgesproken dat de productie van de experimentele plantage een tijdje achter slot en grendel bewaard wordt om later, als de resultaten goed en wel zijn gepresenteerd en aanvaard, deskundig te worden vernietigd. Over de straatwaarde ervan kon helaas geen mededeling worden gedaan. (DD)

Het moet een interessant experiment geweest zijn. Op verzoek van de federale politie zetten Wouter Vanhove en Patrick Van Damme van de vakgroep plantaardige productie aan de Universiteit Gent twee jaar lang een cannabisplantage op. de bedoeling was op wetenschappelijk verantwoorde wijze na te gaan wat de opbrengst van zo'n plantage is. De politie stelt de laatste jaren een opvallende stijging van het aantal illegale cannabisplantages in ons land vast. Vermoed wordt dat de toename mee te maken heeft met het uitwijken van telers vanuit Nederland, onder meer omdat er in ons land bij betrapping een ernstig 'vermogensvoordeel' geldt: de opbrengst van de plantages wordt systematisch te laag ingeschat, waardoor de boetes lager zijn. Zwaardere boetes Het verslag van de Gentse experimenten leest als een handleiding voor topkweek. Maar de besluiten liegen er niet om. Waar de politie er tot dusver van uitging dat een gemiddelde cannabisplant 28 gram 'psychoactieve stof' opbrengt, tonen Vanhove en Van Damme aan dat het liefst 36 gram is per plant geteeld bij een dichtheid van 16 stuks per vierkante meter, en 48 gram per plant geteeld bij 12 stuks per vierkante meter. In het algemeen stellen de onderzoekers voor om in de analyses een opbrengst van 575 gram per vierkante meter teeltoppervlak te hanteren. Een teeltcyclus duurt tien tot elf weken, zodat telers er, als alles goed gaat, vijf per jaar kunnen afwerken. De prijs voor cannabis op de markt blijkt 4 euro per gram te bedragen, en geen 3 euro, zoals de politie aannam. 'Voor een gemiddelde plantage met 1000 planten betekenen de nieuwe bevindingen toch gemakkelijk een inkomensverschil van zo'n 160.000 euro per jaar', rekent Wouter Vanhove voor. 'Dat impliceert dat een rechtbank nu zwaardere boetes zal kunnen opleggen.' Er is met de federale politie afgesproken dat de productie van de experimentele plantage een tijdje achter slot en grendel bewaard wordt om later, als de resultaten goed en wel zijn gepresenteerd en aanvaard, deskundig te worden vernietigd. Over de straatwaarde ervan kon helaas geen mededeling worden gedaan. (DD)