Als geëngageerde bio-ingenieurs en economen de handen ineenslaan, is de kans groot dat het resultaat iets duurzaams is. Bio-ingenieur Bert Sels (KU Leuven) meldt met een aantal collega's in Science dat aardolie vervangen door hout in de chemische industrie tot duurzamere producten leidt - en niet tot duur...

Als geëngageerde bio-ingenieurs en economen de handen ineenslaan, is de kans groot dat het resultaat iets duurzaams is. Bio-ingenieur Bert Sels (KU Leuven) meldt met een aantal collega's in Science dat aardolie vervangen door hout in de chemische industrie tot duurzamere producten leidt - en niet tot duurdere. De chemische stoffen aan de basis van populaire producten als plastics, schoonmaakmiddelen en bouw- materialen worden vaak gemaakt uit aardolie. Dat proces wordt gepresenteerd als goedkoper dan andere opties, maar die stelling is niet langer houdbaar. Sels en zijn collega's tonen aan dat een bioraffinaderij die hout verwerkt tot chemische grondstoffen in enkele jaren tijd rendabel kan zijn. Het hout wordt eerst omgezet in papierpulp en olie op basis van de plantenstof lignine, die de papierindustrie als een afvalproduct beschouwt. Je kunt lignineolie zo bewerken dat je er chemische basisstoffen als fenol en propyleen uit kunt halen, en ook bouwstenen voor de productie van plastics. Als u vreest dat er voor deze toepassing bomen moeten verdwijnen, heeft Sels de volgende boodschap voor u: door verstandig bosbeheer kan hout duurzaam geoogst worden. Bovendien sputtert de papierindustrie, waardoor er momenteel in Europa een houtoverschot is. Het spreekt voor zich dat ook afvalhout geschikt is voor dit proces. Een andere studie toont aan dat je een koolstofhoudend afvalproduct uit de papierindustrie kunt gebruiken als bodemverbeteraar voor bossen. Dat neigt naar een circulair - en dus duurzaam - proces.