Dit blijkt uit een rits studies over osteoporose die gezondheidseconomen van de universiteit van Luik uitvoerden. De resultaten staan dinsdag in het medische blad de Specialisten.

De experts analyseerden 13.950 ziekenhuisopnames voor heupfractuur in 2007. In drie kwart van de gevallen ging het over vrouwen van hoge leeftijd (gemiddeld 81,5 jaar). In 94 procent van de gevallen was een chirurgische interventie nodig. Het gemiddelde ziekenhuisverblijf bedroeg niet minder dan 24 dagen.

Gezien de hoge kostprijs van fracturen bepleiten de Luikse experts meer en betere preventie. Nu al betaalt de ziekteverzekering osteoporosemedicijnen terug. Maar een studie toont volgens de Specialisten aan dat slechts 56 procent van de vrouwen met een hoog risico in aanmerking komt voor terugbetaling. Dus dringt zich een actualisering van de terugbetalingscriteria van het Riziv op, schrijft het vakblad. Niet alleen omdat dit tot besparingen leidt, maar ook omdat het "betere geneeskunde" is.

De gezondheidseconomen vergeleken ook de gegevens van patiënten in rusthuizen in negen Europese landen met een controlegroep van thuiswonende vrouwen. Na drie jaar stelden ze geen significant verschil vast op het vlak van fracturen als gevolg van osteoporose. De verblijfplaats blijkt dus geen risicofactor.

Osteoporose is de belangrijkste oorzaak van heupfracturen bij ouderen. (TE)

Dit blijkt uit een rits studies over osteoporose die gezondheidseconomen van de universiteit van Luik uitvoerden. De resultaten staan dinsdag in het medische blad de Specialisten. De experts analyseerden 13.950 ziekenhuisopnames voor heupfractuur in 2007. In drie kwart van de gevallen ging het over vrouwen van hoge leeftijd (gemiddeld 81,5 jaar). In 94 procent van de gevallen was een chirurgische interventie nodig. Het gemiddelde ziekenhuisverblijf bedroeg niet minder dan 24 dagen. Gezien de hoge kostprijs van fracturen bepleiten de Luikse experts meer en betere preventie. Nu al betaalt de ziekteverzekering osteoporosemedicijnen terug. Maar een studie toont volgens de Specialisten aan dat slechts 56 procent van de vrouwen met een hoog risico in aanmerking komt voor terugbetaling. Dus dringt zich een actualisering van de terugbetalingscriteria van het Riziv op, schrijft het vakblad. Niet alleen omdat dit tot besparingen leidt, maar ook omdat het "betere geneeskunde" is. De gezondheidseconomen vergeleken ook de gegevens van patiënten in rusthuizen in negen Europese landen met een controlegroep van thuiswonende vrouwen. Na drie jaar stelden ze geen significant verschil vast op het vlak van fracturen als gevolg van osteoporose. De verblijfplaats blijkt dus geen risicofactor. Osteoporose is de belangrijkste oorzaak van heupfracturen bij ouderen. (TE)