Wat is 5G?

Het is de vijfde generatie standaarden voor mobiele telefonie. Het belooft een gegevensdoorvoer die tot 20 keer hoger ligt dan van 4G, de vertraging (tijd nodig om gegevens via een netwerk van bron naar bestemming te brengen) wordt teruggebracht tot één milliseconde, en de dichtheid van de aangesloten apparaten per km² is tien keer hoger dan 4G. Deze drie technologische doorbraken blijken essentieel voor de groei van virtuel of augmented reality media, autonome wagens, telegeneeskunde, mobiele en veiligheidskritische industriële activiteiten, en de zogenaamde 'intelligente' steden (die in staat zijn om de verkeersstromen, het bedrijfsleven, de veiligheid, de netheid en de renovatie te optimaliseren op basis van de talloze verzamelde gegevens).

Toekomstige ontwikkelingen gaan dus verder dan het gebruikelijke cliché van film in ultrahoge definitie die in enkele seconden kan worden gedownload.

Angsten rond 5G

Tegenstanders hekelen, naast een maatschappelijke trend naar hyperconnectiviteit, het effect dat schadelijk wordt geacht voor het milieu en de gezondheid van de elektromagnetische frequentiebanden die door 5G worden gebruikt. Het is al tientallen jaren bewezen dat blootstelling aan elektromagnetische golven, afhankelijk van de intensiteit ervan, een thermisch weefseleffect veroorzaakt dat potentieel problematisch is voor levende wezens. Daarom heeft de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) de drempelwaarde vastgesteld waarboven deze effecten als schadelijk worden beschouwd. Deze werd vervolgens gedeeld door 50 om een door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gevalideerde norm te definiëren in gebieden die toegankelijk zijn voor het publiek. In België zijn de geldende normen nog restrictiever.

Op dit moment blijkt uit de wetenschappelijke literatuur als geheel - en niet uit geïsoleerde studies - dat het bestaan van een niet-thermisch schadelijk effect (bijvoorbeeld kankerverwekkend) noch bewezen noch uitgesloten is. In 2018 concludeerden twee studies dat er dergelijke effecten waren bij knaagdierpopulaties, namelijk een hoger risico op tumoren die bij de mens uiterst zeldzaam zijn.

De uitdaging zal uit er bestaan te zien in hoeverre het gebruik van hogere frequenties, die niet meer in het menselijk lichaam doordringen, al dan niet van invloed kan zijn op het risico op bepaalde huid- of oogaandoeningen.

Het debat

Is 5G een kans of een bedreiging? Moet er een strikt voorzorgsbeginsel worden toegepast en moet de ontwikkeling ervan worden geblokkeerd, of moeten we het bestaan van gedeeltelijke onzekerheid over de gevolgen ervan accepteren (zoals reeds het geval is, meer in het algemeen, voor een reeks elektromagnetische frequenties)?

Het is de vijfde generatie standaarden voor mobiele telefonie. Het belooft een gegevensdoorvoer die tot 20 keer hoger ligt dan van 4G, de vertraging (tijd nodig om gegevens via een netwerk van bron naar bestemming te brengen) wordt teruggebracht tot één milliseconde, en de dichtheid van de aangesloten apparaten per km² is tien keer hoger dan 4G. Deze drie technologische doorbraken blijken essentieel voor de groei van virtuel of augmented reality media, autonome wagens, telegeneeskunde, mobiele en veiligheidskritische industriële activiteiten, en de zogenaamde 'intelligente' steden (die in staat zijn om de verkeersstromen, het bedrijfsleven, de veiligheid, de netheid en de renovatie te optimaliseren op basis van de talloze verzamelde gegevens).Toekomstige ontwikkelingen gaan dus verder dan het gebruikelijke cliché van film in ultrahoge definitie die in enkele seconden kan worden gedownload.Tegenstanders hekelen, naast een maatschappelijke trend naar hyperconnectiviteit, het effect dat schadelijk wordt geacht voor het milieu en de gezondheid van de elektromagnetische frequentiebanden die door 5G worden gebruikt. Het is al tientallen jaren bewezen dat blootstelling aan elektromagnetische golven, afhankelijk van de intensiteit ervan, een thermisch weefseleffect veroorzaakt dat potentieel problematisch is voor levende wezens. Daarom heeft de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) de drempelwaarde vastgesteld waarboven deze effecten als schadelijk worden beschouwd. Deze werd vervolgens gedeeld door 50 om een door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gevalideerde norm te definiëren in gebieden die toegankelijk zijn voor het publiek. In België zijn de geldende normen nog restrictiever.Op dit moment blijkt uit de wetenschappelijke literatuur als geheel - en niet uit geïsoleerde studies - dat het bestaan van een niet-thermisch schadelijk effect (bijvoorbeeld kankerverwekkend) noch bewezen noch uitgesloten is. In 2018 concludeerden twee studies dat er dergelijke effecten waren bij knaagdierpopulaties, namelijk een hoger risico op tumoren die bij de mens uiterst zeldzaam zijn.De uitdaging zal uit er bestaan te zien in hoeverre het gebruik van hogere frequenties, die niet meer in het menselijk lichaam doordringen, al dan niet van invloed kan zijn op het risico op bepaalde huid- of oogaandoeningen.Is 5G een kans of een bedreiging? Moet er een strikt voorzorgsbeginsel worden toegepast en moet de ontwikkeling ervan worden geblokkeerd, of moeten we het bestaan van gedeeltelijke onzekerheid over de gevolgen ervan accepteren (zoals reeds het geval is, meer in het algemeen, voor een reeks elektromagnetische frequenties)?