Meer dan 750 experts en beleidsmakers werden geconsulteerd en gevraagd om hun grootste zorgen te rangschikken naar impact en waarschijnlijkheid.

Top 5 meest waarschijnlijke risico's in de volgende tien jaar:

1. extreem weer,

2. een ongebreidelde klimaatverandering

3. grote natuurrampen zoals aardbevingen

4. verlies van biodiversiteit

5. menselijke schade aan het milieu, bijvoorbeeld een olie- of kernramp

Top 5 van de risico's op basis van de grootste impact:

1. klimaatverandering

2. massavernietigingswapens

3. verlies van biodiversiteit

4. extreem weer

5. watertekorten

Op kortere termijn verwachten de experts en beleidsmakers vooral meer politieke verdeeldheid, zowel binnen als tussen staten. Die spanning komt op een bijzonder slecht moment, want net nu is er een gemeenschappelijke aanpak nodig van de klimaatcrisis en het verlies aan biodiversiteit, stelt het WEF. Het rapport benadrukt dat het nodig is de economische groei te koppelen aan doelstellingen om de aarde te beschermen.

'Het politieke landschap is gepolariseerd, terwijl de zeespiegel stijgt en de bosbranden woeden', Borge Brende, voorzitter van het Wereld Economisch Forum. 'Dit is het jaar waarin wereldleiders de handen ineen moeten slaan met alle sectoren van de maatschappij om ons systeem van samenwerking te herstellen en nieuw leven in te blazen, niet enkel voor winst op korte termijn maar om diepgewortelde risico's aan te pakken.'

Voor jongere generaties is het situatie nog zorgwekkender. Het rapport wijst er op dat wie geboren is na 1980 de milieurisico's nog hoger rangschikt dan andere respondenten. Bijna 90 procent van de jongere respondenten is van mening dat extreme hittegolven, vernieling van ecosystemen en gezondheidsproblemen door vervuiling erger zullen worden in 2020.

Menselijke activiteiten hebben al de helft van de biomassa aan planten wereldwijd doen verdwijnen, en brengen daarmee de ecosystemen in gevaar die essentieel zijn voor onze voeding en gezondheid, zegt Peter Giger, risico-analist bij de Zurich Insurance Group.

'Biologisch diverse ecosystemen halen grote hoeveelheden CO2 uit de atmosfeer en bieden enorme economische voordelen voor de mens, geschat op 33.000 miljard dollar per jaar of vergelijkbaar met de economieën van China en de VS samen', zegt Giger. 'Het is cruciaal dat bedrijven en beleidsmakers sneller werk maken van een transitie naar een CO2-arme economie en duurzamere bedrijfsmodellen. We zien al dat bedrijven ten onder gaan als ze hun strategieën niet aanpassen aan wil van overheden en klanten.'

Meer dan 750 experts en beleidsmakers werden geconsulteerd en gevraagd om hun grootste zorgen te rangschikken naar impact en waarschijnlijkheid.Op kortere termijn verwachten de experts en beleidsmakers vooral meer politieke verdeeldheid, zowel binnen als tussen staten. Die spanning komt op een bijzonder slecht moment, want net nu is er een gemeenschappelijke aanpak nodig van de klimaatcrisis en het verlies aan biodiversiteit, stelt het WEF. Het rapport benadrukt dat het nodig is de economische groei te koppelen aan doelstellingen om de aarde te beschermen.'Het politieke landschap is gepolariseerd, terwijl de zeespiegel stijgt en de bosbranden woeden', Borge Brende, voorzitter van het Wereld Economisch Forum. 'Dit is het jaar waarin wereldleiders de handen ineen moeten slaan met alle sectoren van de maatschappij om ons systeem van samenwerking te herstellen en nieuw leven in te blazen, niet enkel voor winst op korte termijn maar om diepgewortelde risico's aan te pakken.'Voor jongere generaties is het situatie nog zorgwekkender. Het rapport wijst er op dat wie geboren is na 1980 de milieurisico's nog hoger rangschikt dan andere respondenten. Bijna 90 procent van de jongere respondenten is van mening dat extreme hittegolven, vernieling van ecosystemen en gezondheidsproblemen door vervuiling erger zullen worden in 2020. Menselijke activiteiten hebben al de helft van de biomassa aan planten wereldwijd doen verdwijnen, en brengen daarmee de ecosystemen in gevaar die essentieel zijn voor onze voeding en gezondheid, zegt Peter Giger, risico-analist bij de Zurich Insurance Group. 'Biologisch diverse ecosystemen halen grote hoeveelheden CO2 uit de atmosfeer en bieden enorme economische voordelen voor de mens, geschat op 33.000 miljard dollar per jaar of vergelijkbaar met de economieën van China en de VS samen', zegt Giger. 'Het is cruciaal dat bedrijven en beleidsmakers sneller werk maken van een transitie naar een CO2-arme economie en duurzamere bedrijfsmodellen. We zien al dat bedrijven ten onder gaan als ze hun strategieën niet aanpassen aan wil van overheden en klanten.'