West-Europese landen eisen scherpere bewaking van Grieks-Turkse grens

(Belga) België en zes andere EU-lidstaten hebben in een brief aangedrongen op een betere bewaking van de Grieks-Turkse grens. Langs die grens komen tal van vluchtelingen de Europese Unie binnen om uiteindelijk asiel aan te vragen in populaire bestemmingen als België en andere West-Europese landen.

In de aanloop naar de Europese ministerraad stellen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block en haar ambtgenoten uit Zweden, Groot-Brittannië, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk dat alle lidstaten hun verantwoordelijkheid moeten opnemen voor de bewaking van de Europese buitengrenzen en een goed functionerend asielsysteem. De zeven landen dringen aan op een versterking van de dialoog met Turkije, onder meer met betrekking tot de heropname van vluchtelingen. Ze vragen ook meer steun voor Griekenland. Dat land geniet reeds Europese hulp om het falend asielsysteem op te krikken en de behandeling van asielzoekers te verbeteren. Volgens insiders lukt het Griekenland vaak echter niet om de steun efficiënt aan te wenden. België, dat een specialiste van de Dienst Vreemdelingenzaken ter beschikking stelde van de Europese taskforce die de Griekse hervormingen moet begeleiden, blijft een geliefkoosde bestemming voor asielzoekers binnen de EU. In het tweede kwartaal van 2011 ontving ons land tien procent van alle aanvragen. Het gaat hoofdzakelijk om Afghanen en Irakezen die via de Turks-Griekse grens Europa binnen raken. De zeven landen willen volgens een persbericht van De Block ook actie ondernemen om misbruiken zoals schijnhuwelijken en identiteitsfraude tegen te gaan. Ze vragen ook strengere criteria voor de opheffing van de visumplicht voor niet-EU-lidstaten. Die maatregel heeft de voorbije jaren in België geleid tot een opstoot van asielaanvragen uit landen als Servië en Macedonië. (MVL)

Partner Content