Volgens de jongste gegevens van Eurostat blijft de werkloosheid in Europa stijgen. Binnen de EU 27 zaten eind mei afgerond 26,7 miljoen mensen zonder werk. Dit is een toename met 16.000 mensen. In april raakten 60.000 mensen hun job kwijt. Er is dus sprake van enige vertraging in de toename van werkloosheid.

Opnieuw valt evenwel op dat de evolutie van de werkloosheid behoorlijk verschilt al naargelang men naar de lidstaten van de eurozone kijkt dan wel naar de evolutie in de tien andere landen behorend tot de EU maar niet de eurozone (sedert vandaag zijn dat er met Kroatië bij elf maar we laten deze nieuwste toetreder nog even buiten beschouwing).

Bijgaande tabel geeft aan dat het afgelopen jaar (mei 2013 versus mei 2012) de werkloosheid binnen de eurozone toenam met afgerond 1,3 miljoen mensen. In de 10 overige EU 27 lidstaten daalde de werkloosheid zeer lichtjes, namelijk met 20.000 eenheden.

Het verschil tussen beide blokken binnen de eurozone is nog frappanter inzake de jeugdwerkloosheid. Het voorbije jaar steeg die binnen de eurozone verder met 60.000 eenheden daar waar in de 10 niet-€-landen die jeugdwerkloosheid daalde met 137.000 eenheden.

Volgens de jongste gegevens van Eurostat blijft de werkloosheid in Europa stijgen. Binnen de EU 27 zaten eind mei afgerond 26,7 miljoen mensen zonder werk. Dit is een toename met 16.000 mensen. In april raakten 60.000 mensen hun job kwijt. Er is dus sprake van enige vertraging in de toename van werkloosheid. Opnieuw valt evenwel op dat de evolutie van de werkloosheid behoorlijk verschilt al naargelang men naar de lidstaten van de eurozone kijkt dan wel naar de evolutie in de tien andere landen behorend tot de EU maar niet de eurozone (sedert vandaag zijn dat er met Kroatië bij elf maar we laten deze nieuwste toetreder nog even buiten beschouwing). Bijgaande tabel geeft aan dat het afgelopen jaar (mei 2013 versus mei 2012) de werkloosheid binnen de eurozone toenam met afgerond 1,3 miljoen mensen. In de 10 overige EU 27 lidstaten daalde de werkloosheid zeer lichtjes, namelijk met 20.000 eenheden. Het verschil tussen beide blokken binnen de eurozone is nog frappanter inzake de jeugdwerkloosheid. Het voorbije jaar steeg die binnen de eurozone verder met 60.000 eenheden daar waar in de 10 niet-€-landen die jeugdwerkloosheid daalde met 137.000 eenheden.