Werken tot 67: ‘Onderhandelaars breken hun verkiezingsbeloftes’ (Groen)

Charles Michel © Belga Image

Hoewel er in de formateursnota geen sprake was van een verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd, hebben de onderhandelaars voor een federale regering beslist om die leeftijdsgrens op te trekken naar 66 in 2025 en naar 67 in 2030. Groen en SP.A nemen de maatregel op de korrel.

Na een hele nacht onderhandelen zijn de onderhandelaars van MR, N-VA, CD&V en Open VLD het eens geraakt over het luik pensioenen. Meest opvallende is het akkoord over het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd. Die gaat naar 66 jaar in 2025 en naar 67 in 2030. Als reden voor het optrekken van die wettelijke pensioenleeftijd wordt gewezen op de stijgende levensverwachting.

Dit is opmerkelijk omdat er in de formateursnota geen sprake was van een dergelijke verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd, maar wel van het optrekken van de loopbaanduur naar 45 jaar. Ook in de verkiezingsprogramma’s van de verschillende onderhandelende partijen werd beloofd om niet te raken aan de huidige wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar.

‘Na de facturen, weer platte besparingsmaatregel’ (Groen)

Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt meent dat de verhoging “lijnrecht ingaat tegen wat de partijen voor de verkiezingen beloofd hebben”. “Lees er het Zorgplan van Maggie De Block, het 3D-plan van CD&V en het V-Plan van N-VA maar op na. In alle drie staat letterlijk dat de pensioenleeftijd van 65 jaar behouden blijft”, aldus De Vriendt.

“Na de facturen die op de mensen afkomen, is dit de volgende platte besparingsmaatregel die werkende mensen treft. De verhoging van de pensioenleeftijd gaat voorbij aan wat echte prioriteit moet zijn: vervroegde uitstroom tegengaan door werkbaar werk”, meent De Vriendt. Het Groen-Kamerlid wijst erop dat mensen momenteel gemiddeld op hun 60ste stoppen met werken. “De pensioenleeftijd optrekken naar 67 is de lat nog hoger leggen terwijl je weet dat er vandaag al bijna niemand over raakt. Alleen door te zorgen voor werkbaar werk, kun je mensen langer dan 60 jaar aan de slag houden. Vandaag lopen werknemers al een marathon aan het tempo van een sprint. De onderhandelaars voegen extra kilometers toe zonder voor werkbare werkomstandigheden te zorgen”, benadrukt De Vriendt.

“Voor Groen blijft de pensioenleeftijd van 65 jaar een grens waar je niet aan raakt. Al wie dat wil mag dan met pensioen, ofwel vroeger na een loopbaan van 42 jaar”, besluit De Vriendt.

‘Pensioenhervorming met menselijk gelaat? Ik zie vooral veel blauwe plekken’ (SP.A)

Ook SP.A-voorzitter Bruno Tobback is niet te spreken over de pensioenplannen. “De maatregelen die ze voorstellen zijn omgekeerd herverdelend. Wie het snelst aan de slag gaat en dus vaker een lager inkomen heeft, zal het langst moeten blijven werken”, zegt Tobback in een reactie. “CD&V noemt dit een pensioenhervorming met een menselijk gelaat? Ik zie vooral een gelaat met veel blauwe plekken”.

Volgens Tobback is iedereen het erover eens dat er langer moet gewerkt worden. “Dat zeggen wij ook. Alleen zeggen wij dat iemand die op zijn 18de begint te werken na 42 jaar werken recht heeft op een volwaardig pensioen. Die loopbaan van 42 jaar geldt ook voor iemand die tot zijn 25ste studeert. Die laatste zal dus ook in onze visie tot zijn 67ste moeten werken. Dat is rechtvaardig”. Maar die ‘rechtvaardigheid’ vindt Tobback niet meteen terug in de plannen van de federale onderhandelaars.

‘Onaanvaardbare aanval op werknemers’ (PS)

Volgens de PS schuiven de onderhandelaars de lasten voor de financiering van de pensioenen af op de werknemers. Volgens de Parti Socialiste vergissen de centrumrechtse onderhandelaars zich van doelwit. “De prioriteit moet liggen bij het verhogen van de werkzaamheidsgraad tot 65”, luidt het in een persbericht. PS-Kamerlid Frédéric Daerden is naar eigen zeggen “diep geschokt door de frontale aanval op de werknemers”. “Op die manier dwingen de onderhandelaars de werknemers, die vaak al fysiek en mentaal vermoeid zijn aan het einde van hun loopbaan, te werken tot na hun 65ste”, aldus Daerden, die er ook op wijst dat er geen sprake is geweest van sociaal overleg. “De toekomstige antisociale regering van MR en N-VA breekt de sociale vrede en ons sociaal overlegmodel”. De PS verwijt de MR ook dat ze opnieuw een verkiezingsbelofte breekt. Zo heeft de MR altijd gezegd dat ze tegen de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd gekant is.

‘Beleid tegen de gewone man’ (ACV)

De plannen van de toekomstige Zweedse coalitie zijn die van een beleid ’tegen de gewone man en de armen’. De vier partijen uit de Zweedse coalitie ‘rijden voor de rijken’. Dat zegt Marc Leemans, voorzitter van de christelijke vakbond ACV.

Leemans noemt de plannen over de verhoogde pensioenleeftijd ‘een druppel erbij in een emmer die overloopt van absolute horror’. Volgens hem wordt die horror via lekken in schijfjes opgediend. ‘Hoe langer ze onderhandelen, hoe meer de werknemer gepluimd is’, aldus Leemans. ‘En dat komt allemaal bovenop de factuur die de Vlaamse regering heeft uitgeschreven, zoals het duurder water en de duurdere elektriciteit.’

ACV vraagt zich af waar het evenwicht zit. ‘Alles gebeurt op de kap van de werknemer en de uitkeringsgerechtigde. De rijken blijven buiten schot. Dit is een beleid tegen de gewone man en de armen.’

Leemans haalt uit naar de vier onderhandelende partijen, “die rijden voor de rijken”. Hij zegt “evenzeer ontgoocheld te zijn in de CD&V als in de andere partijen”.

Overgangsmaatregelen

De onderhandelaars beslisten ook dat er overgangsmaatregelen komen. Wie in 2016 58 jaar is zou maximum twee jaar langer moeten werken en wie in in 2016 59 (of ouder) is maximaal 1 jaar.

Voor het probleem van de politiepensioenen zou ook een “speficieke overgangsmaatregel” uitgewerkt zijn, zo is te horen. De details van die regeling zijn nog niet bekend.

Voorts komt er een uitbreiding van het tijdskrediet met 12 maanden, specifiek voor mensen die voor hun kinderen (tot acht jaar) willen zorgen of bijvoorbeeld voor palliatieve zorgen.

Onbeperkt bijverdienen

Er komt ook een verruiming van het aanvullend pensioenen en het onbeperkt bijverdienen wordt versoepeld. Het pensioenhoofdstuk is nu afgerond. Momenteel zitten de onderhandelaars opnieuw samen over het hoofdstuk werk. Of ook het hoofdstuk fiscaliteit nog wordt aangesneden, is afwachten.

De ‘Zweedse’ onderhandelaars zijn het intussen ook eens over een aantal werkgelegenheidsmaatregelen. Zo komt er een verplichte gemeenschapsdienst van twee halve dagen per week voor langdurig werklozen. “Langdurige werkloosheid los je niet op door mensen twee halve dagen plantsoenen te laten opruimen. Je moet mensen perspectief geven op echt werk, met een echt loon en de opbouw van pensioenrechten. Jonge langdurig werklozen help je niet aan een baan door hen papiertjes te laten oprapen. Waarom niet kiezen voor gerichte loonlastenverlagingen voor jongeren?”. (TE)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content