Wereldwijd meer katholieken en priesters, maar minder nonnen

(Belga) Het aantal katholieken is wereldwijd naar 1.196 miljard gestegen. Dat deelde het Vaticaan op basis van zijn jongste statistieken uit 2010 mee. De stijging met ongeveer 1,3 procent in vergelijking met 2009 is vooral aan de groei van het aantal gelovigen in Afrika en Azië te danken. In Europa en Latijns-Amerika werd een lichte terugval genoteerd.

Het aantal katholieke priesters steeg wereldwijd verder met 1.600 tot ongeveer 412.200. Ook hier werd een toename in Azië en Afrika vastgesteld. In Europa werden daarentegen 900 pastoors minder geteld. Het aantal nonnen daalde wereldwijd met 7.400 tot bijna 722.000. De cijfers zijn afkomstig uit het pauselijk jaarboek 2012, dat aan paus Benedictus XVI werd overhandigd. (KAV)

Partner Content