De SVP, de grootste partij in Zwitserland, wilde dat de regering in Bern door middel van de noodwet de asielwetgeving voor minstens een jaar gedeeltelijk buiten werking zou stellen. Tijdens die periode zou niemand nog in aanmerking komen voor een asielprocedure of als vluchteling erkend worden. Tegelijkertijd zouden de grenzen weer systematisch en in geval van nood met de hulp van het leger gecontroleerd worden. Volgens de SVP neemt Zwitserland al jarenlang meer dan het gemiddelde aantal asielzoekers op. Tegenover de grote vluchtelingenbewegingen in Europa kan ook Zwitserland door een plotse grote toestroom van asielzoekers verrast worden. De huidige wet heeft een "aanzuigeffect".

'Verkiezingsactie'

Linkse partijen noemden het voorstel "onmenselijk". De SVP, zegde een vertegenwoordiger, hitst de mensen in verkiezingsstrijd op tot xenofoob gedrag. Ook liberale en christendemocratische politici distantieerden zich.

Het parlement stemde wel in met een voorstel om de afhandeling van asieldossiers te versnellen en de bezwaarprocedure in te korten. 60 procent van de gevallen mogen nog maximaal 140 dagen duren, beroep tegen eventuele niet toekenning inbegrepen. In die periode zitten de asielzoekers in opvangcentra.

In Zwitserland vinden op 18 oktober parlementsverkiezingen plaats.

(Belga/RR)

De SVP, de grootste partij in Zwitserland, wilde dat de regering in Bern door middel van de noodwet de asielwetgeving voor minstens een jaar gedeeltelijk buiten werking zou stellen. Tijdens die periode zou niemand nog in aanmerking komen voor een asielprocedure of als vluchteling erkend worden. Tegelijkertijd zouden de grenzen weer systematisch en in geval van nood met de hulp van het leger gecontroleerd worden. Volgens de SVP neemt Zwitserland al jarenlang meer dan het gemiddelde aantal asielzoekers op. Tegenover de grote vluchtelingenbewegingen in Europa kan ook Zwitserland door een plotse grote toestroom van asielzoekers verrast worden. De huidige wet heeft een "aanzuigeffect". Linkse partijen noemden het voorstel "onmenselijk". De SVP, zegde een vertegenwoordiger, hitst de mensen in verkiezingsstrijd op tot xenofoob gedrag. Ook liberale en christendemocratische politici distantieerden zich. Het parlement stemde wel in met een voorstel om de afhandeling van asieldossiers te versnellen en de bezwaarprocedure in te korten. 60 procent van de gevallen mogen nog maximaal 140 dagen duren, beroep tegen eventuele niet toekenning inbegrepen. In die periode zitten de asielzoekers in opvangcentra.In Zwitserland vinden op 18 oktober parlementsverkiezingen plaats.(Belga/RR)