Eindelijk! Tien Europese lidstaten kwamen overeen om een financiële transactietaks in te voeren. Ondanks alle vertragingen en technische strubbelingen is de financiële transactietaks niet dood en begraven. Wel integendeel, we zijn er bijna! Maar niet helemaal. Men is er jammer genoeg niet in geslaagd om Voor de Europese verkiezingen duidelijke beslissingen te nemen, enkel halve beslissingen. Als er vanuit conservatieve hoek dan nog eens het signaal komt om de financiële transactietaks minimaal in te vullen, is er meer dan waakzaamheid geboden.

Het is daarom van cruciaal belang dat wie na 25 mei aan de macht komt, in België en in Europa, een ambitieuze invulling geeft aan die financiële transactietaks. We krijgen nu eindelijk een instrument in handen om transacties en speculaties die nu ontsnappen aan enige vorm van belasting, wél te belasten. De FTT is dan ook niets meer dan een vorm van sociale rechtvaardigheid. Het is niet meer dan logisch dat de financiële sector mee de kosten draagt van de financiële crisis die ze zelf heeft veroorzaakt. Met de inkomsten van de FTT kunnen we werken aan het economisch herstel en wordt zinloze speculatie die ons financieel systeem ernstig verzwakt, ontmoedigd. De FTT moet echter méér zijn dan een beurstaks.

Martin Schulz, de spitzenkandidaat van de Europese sociaal-democraten, lichtte al zijn zeven prioriteiten toe voor de volgende vijf jaar. Prioriteit één is voorzitter worden van de Europese Commissie op basis van een democratische verkiezingsuitslag, zodat we de Europese Unie na 5 jaar rechts beleid van koers kunnen doen veranderen. Prioriteit twee is ons belastingstelsel hervormen zodat het eindelijk eerlijker en transparanter wordt. Want daar wringt het schoentje. We kunnen pas het vertrouwen herwinnen van de Europeanen als ze weten dat hun belastingen niet dienen om de 1 procent vermogenden nog rijker te maken. Over geld beschikken is geen zonde, maar niet gelijk bijdragen is dat wel. Met een sociaal-democraat aan het roer in Europa, kunnen we eindelijk werk maken van faire belastingen.

Maar ook op nationaal niveau is links meer dan nodig. Minister van financiën Koen Geens(CD&V) liet immers al verstaan dat wat hem betreft de FTT eigenlijk niets meer is dan een eenvoudige beurstaks. Hij wil de bestaande beurstaks gewoon vervangen door de FTT, wat een loutere vestzak-broekzakoperatie zou zijn. Zo gaan we er nooit geraken. De FTT kan immers een kapstok zijn om meer rechtvaardigheid in ons belastingsysteem te brengen. Gisteren bleek uit een studie van de Universiteit Antwerpen dat maar liefst 85 procent van de totale aandelenwaarde eigendom is van de rijkste 10 procent van de aandelenbezitters. OESO-cijfers tonen aan dat België achteraan de klas bengelt als het aankomt op het belasten van vermogenswinsten, dividenden en meerwaarden uit aandelen. Dat terwijl hier 2.5 keer meer vermogen geparkeerd staat dan ons eigen BBP. In verhouding is dat dubbel zoveel als het Eurozone-gemiddelde.

Er is dus nog werk aan de winkel. Op 25 mei is de keuze dan ook duidelijk. Gaan we voor een ambitieuze FTT, dan moeten de sociaal-democraten het overwicht hebben in de nieuwe Europese Commissie en in de Raad van ministers van financiën. Willen we de lasten op arbeid in ons land verminderen zonder de index af te schaffen of de BTW te verhogen, dan moeten we ons richten op de grote vermogenswinsten in ons land. Een beurstaks zal daarin niet volstaan. Enkel dan zetten we stappen in de richting van een eerlijker en rechtvaardiger belastingsysteem.

Eindelijk! Tien Europese lidstaten kwamen overeen om een financiële transactietaks in te voeren. Ondanks alle vertragingen en technische strubbelingen is de financiële transactietaks niet dood en begraven. Wel integendeel, we zijn er bijna! Maar niet helemaal. Men is er jammer genoeg niet in geslaagd om Voor de Europese verkiezingen duidelijke beslissingen te nemen, enkel halve beslissingen. Als er vanuit conservatieve hoek dan nog eens het signaal komt om de financiële transactietaks minimaal in te vullen, is er meer dan waakzaamheid geboden.Het is daarom van cruciaal belang dat wie na 25 mei aan de macht komt, in België en in Europa, een ambitieuze invulling geeft aan die financiële transactietaks. We krijgen nu eindelijk een instrument in handen om transacties en speculaties die nu ontsnappen aan enige vorm van belasting, wél te belasten. De FTT is dan ook niets meer dan een vorm van sociale rechtvaardigheid. Het is niet meer dan logisch dat de financiële sector mee de kosten draagt van de financiële crisis die ze zelf heeft veroorzaakt. Met de inkomsten van de FTT kunnen we werken aan het economisch herstel en wordt zinloze speculatie die ons financieel systeem ernstig verzwakt, ontmoedigd. De FTT moet echter méér zijn dan een beurstaks.Martin Schulz, de spitzenkandidaat van de Europese sociaal-democraten, lichtte al zijn zeven prioriteiten toe voor de volgende vijf jaar. Prioriteit één is voorzitter worden van de Europese Commissie op basis van een democratische verkiezingsuitslag, zodat we de Europese Unie na 5 jaar rechts beleid van koers kunnen doen veranderen. Prioriteit twee is ons belastingstelsel hervormen zodat het eindelijk eerlijker en transparanter wordt. Want daar wringt het schoentje. We kunnen pas het vertrouwen herwinnen van de Europeanen als ze weten dat hun belastingen niet dienen om de 1 procent vermogenden nog rijker te maken. Over geld beschikken is geen zonde, maar niet gelijk bijdragen is dat wel. Met een sociaal-democraat aan het roer in Europa, kunnen we eindelijk werk maken van faire belastingen.Maar ook op nationaal niveau is links meer dan nodig. Minister van financiën Koen Geens(CD&V) liet immers al verstaan dat wat hem betreft de FTT eigenlijk niets meer is dan een eenvoudige beurstaks. Hij wil de bestaande beurstaks gewoon vervangen door de FTT, wat een loutere vestzak-broekzakoperatie zou zijn. Zo gaan we er nooit geraken. De FTT kan immers een kapstok zijn om meer rechtvaardigheid in ons belastingsysteem te brengen. Gisteren bleek uit een studie van de Universiteit Antwerpen dat maar liefst 85 procent van de totale aandelenwaarde eigendom is van de rijkste 10 procent van de aandelenbezitters. OESO-cijfers tonen aan dat België achteraan de klas bengelt als het aankomt op het belasten van vermogenswinsten, dividenden en meerwaarden uit aandelen. Dat terwijl hier 2.5 keer meer vermogen geparkeerd staat dan ons eigen BBP. In verhouding is dat dubbel zoveel als het Eurozone-gemiddelde.Er is dus nog werk aan de winkel. Op 25 mei is de keuze dan ook duidelijk. Gaan we voor een ambitieuze FTT, dan moeten de sociaal-democraten het overwicht hebben in de nieuwe Europese Commissie en in de Raad van ministers van financiën. Willen we de lasten op arbeid in ons land verminderen zonder de index af te schaffen of de BTW te verhogen, dan moeten we ons richten op de grote vermogenswinsten in ons land. Een beurstaks zal daarin niet volstaan. Enkel dan zetten we stappen in de richting van een eerlijker en rechtvaardiger belastingsysteem.