De onteigeningen waren door de Mugabe-regering bedoeld om de gevolgen van het koloniale tijdperk voor Zimbabwe deels ongedaan te maken, maar leidden tot een verslechtering van de betrekkingen met westerse landen. Ook veroorzaakten de onteigeningen een achteruitgang van de landbouw in Zimbabwe, dat tot dan bekendstond als de graanschuur van Afrika.

De teruggave is onderdeel van een compensatieplan dat er mede onder Amerikaanse druk is gekomen. Voor de Verenigde Staten is het een van de voorwaarden voor het opheffen van economische sancties die de laatste decennia gelden voor Zimbabwe.

De regering zegt dat de honderden Europese boeren nu aanvragen kunnen indienen om hun land terug te krijgen. Voor Zimbabwaanse boeren is die mogelijkheid er niet. Wel heeft de regering om hen te compenseren een bedrag van 3,5 miljard dollar (ongeveer 2,9 miljard euro) uitgetrokken.

De onteigeningen waren door de Mugabe-regering bedoeld om de gevolgen van het koloniale tijdperk voor Zimbabwe deels ongedaan te maken, maar leidden tot een verslechtering van de betrekkingen met westerse landen. Ook veroorzaakten de onteigeningen een achteruitgang van de landbouw in Zimbabwe, dat tot dan bekendstond als de graanschuur van Afrika. De teruggave is onderdeel van een compensatieplan dat er mede onder Amerikaanse druk is gekomen. Voor de Verenigde Staten is het een van de voorwaarden voor het opheffen van economische sancties die de laatste decennia gelden voor Zimbabwe. De regering zegt dat de honderden Europese boeren nu aanvragen kunnen indienen om hun land terug te krijgen. Voor Zimbabwaanse boeren is die mogelijkheid er niet. Wel heeft de regering om hen te compenseren een bedrag van 3,5 miljard dollar (ongeveer 2,9 miljard euro) uitgetrokken.