‘Zes Belgische F16’s zijn klaar voor strijd tegen IS’

Pieter De Crem (CD&V) © BELGA

‘België kan zes F16’s leveren bij een deelname aan een internationale coalitie tegen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS)’, maakte ontslagnemend minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) bekend in de Kamer.

De inzet van F-16’s, C-130’s en special forces behoren tot de mogelijkheden van de Belgische Defensie om eventueel deel te nemen aan de internationale coalitie tegen de terreurbeweging Islamitische Staat. Dat heeft ontslagnemend minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) in de Kamer verklaard. Het kostenplaatje van een eventuele deelname zou per maand bruto 14,35 miljoen euro en netto 5,68 miljoen euro belopen.

De Crem was samen met zijn collega van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) in de gemeenschappelijke vergadering van de twee bevoegde Kamercommissies uitgenodigd om een stand van zaken te geven rond de internationale coalitie die onder impuls van de Verenigde Staten tegen IS het levenslicht ziet en de eventuele deelname van ons land. België heeft nog geen officiële vraag gekregen. De komende dagen en weken moet in New York meer duidelijkheid groeien over de modaliteiten van een internationale actie.

Tactische inlichtingen

Niettemin gaf minister De Crem – die IS consequent Daech noemde, zoals het Arabische acroniem luidt – al aan wat voor ons land tot de mogelijkheden hoort. Het gaat om zes F-16’s met de nodige grondsteun van zowat 120 militairen die voor onbepaalde duur kunnen worden ingezet en die minstens vier keer per dag kunnen uitvliegen. De gevechtsvliegtuigen kunnen dienen om doelwitten op de grond te neutraliseren of om tactische inlichtingen te verschaffen. De F-16’s kunnen binnen de vijf dagen na het bevel worden ontplooid.

Ook is sprake van twee C-130’s met een dertigtal militairen voor bepaalde duur en één C-130 voor onbepaalde duur, die in staat zijn drie dagen na een bevel opdrachten uit te voeren. Tot slot haalde De Crem drie teams special forces van 35 militairen aan die voor onbepaalde duur inzetbaar zijn en die Iraakse en Koerdische strijders kunnen trainen, adviseren en assisteren. Zij kunnen binnen de tien dagen worden ontplooid. Het gaat daarbij niet om gevechtstroepen

.

Kostenplaatje

“We zijn niet van plan het parlement voor te stellen troepen op de grond te sturen”, verzekerde minister Reynders. Wat de kostprijs voor de inzet betreft, citeerde minister De Crem een brutobedrag van 14,35 miljoen euro en een nettobedrag van 5,68 miljoen euro voor één maand voor de inzet van een detachement F-16’s, twee C-130’s en een detachement special forces.

Denis Ducarme (MR) herinnerde aan de besparingen die de voorbije jaren op het budget van Defensie werden doorgevoerd. “Gaan we oorlog op krediet voeren?”, vroeg hij zich af.

Alain Top (SP.A) wees erop dat een militair optreden zich wellicht niet tot één maand zal beperken en toonde zich bezorgd over de financiële consequenties voor ons land. Ook Raoul Hedebouw (PVDA) onderstreepte het kostenplaatje. Behalve PVDA verzette niemand zich er tegen dat ons land mee zou stappen in de internationale coalitie, al vielen er wel nuanceverschillen en waarschuwingen links en rechts te noteren. Verschillende Kamerleden waarschuwden ook voor de gevolgen van actie in Irak en Syrië voor de binnenlandse veiligheid. “Het mag geen excuus zijn om niets te doen, maar we moeten ons goed rekenschap geven van de dreiging”, vindt Theo Francken (N-VA). Hij vindt dat er maatregelen moeten worden genomen om in eigen land de veiligheid te garanderen, indien er groen licht komt voor Belgische deelname.

Consequenties in eigen land

Ook Raf Terwingen (CD&V) brak een lans om naar de consequenties in eigen land te kijken. Hij merkte daarbij op dat zijn eigen zoon hem had gevraagd of de gruwelijke beelden van onthoofdingen ook in België kunnen gebeuren. “Als je eerlijk wil zijn tegen uw zoon, dan vrees ik dat het antwoord wel eens ja zou kunnen zijn”, zei Vilvoords burgemeester Hans Bonte (SP.A).

“Het effect is er vandaag al. Er zijn veel argumenten om met een internationale alliantie deel te nemen. Maar het is nu al voelbaar dat die argumenten worden verkracht om te rekruteren, onder het mom dat het Westen bommen gooit op moslims”. Bonte riep op om een integraal beleid op poten te zetten en liet niet na zijn ongenoegen te ventileren over wat er vandaag de dag allemaal misloopt op het terrein. Zo is er op Belgisch niveau geen coördinatie rond foreign fighters, aldus Bonte. “Ik zie steden die weigeren mensen ambtshalve te schrappen, ondanks dat ze geradicaliseerd en vertrokken zijn naar Syrië en Irak. Zo zet je de financieringskraan van ons land naar IS open”.

Ook kloeg de SP.A’er over het gebrek aan richtlijnen over hoe teruggekeerde Syriëstrijders moeten worden opgevangen en begeleid, en hekelde hij het “ongelooflijk laks, traagwerkend justitieapparaat” en de “jeugdbescherming die niet werkt”. (Belga/AVE)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content