WWF is ook in onze buurlanden collectes begonnen. 'We gaan dat geld samen bezorgen aan WWF Australië. Zij bekijken wat de meest directe noden zijn waarvoor het geld kan dienen. Het zal wellicht een combinatie van zaken zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om opvanginitiatieven voor getroffen dieren. Er zijn volgens een conservatieve schatting al 500 miljoen dieren dood of verbrand', zegt WWF-woordvoerder Koen Stuyck.

Rode Kruis Vlaanderen besliste om geen inzameling te starten op Belgisch niveau omdat er geen officiële hulpvraag kwam uit Australië. WWF ziet het anders. 'Je zou kunnen zeggen dat Australië een Westers land is dat onze hulp niet nodig heeft, maar het is een ecologische ramp is en we merken bij de Australische overheid niet veel initiatief om met dat aspect rekening te houden. De regering bestaat uit mensen die openlijk twijfelen aan de klimaatverandering.'

WWF is ook in onze buurlanden collectes begonnen. 'We gaan dat geld samen bezorgen aan WWF Australië. Zij bekijken wat de meest directe noden zijn waarvoor het geld kan dienen. Het zal wellicht een combinatie van zaken zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om opvanginitiatieven voor getroffen dieren. Er zijn volgens een conservatieve schatting al 500 miljoen dieren dood of verbrand', zegt WWF-woordvoerder Koen Stuyck. Rode Kruis Vlaanderen besliste om geen inzameling te starten op Belgisch niveau omdat er geen officiële hulpvraag kwam uit Australië. WWF ziet het anders. 'Je zou kunnen zeggen dat Australië een Westers land is dat onze hulp niet nodig heeft, maar het is een ecologische ramp is en we merken bij de Australische overheid niet veel initiatief om met dat aspect rekening te houden. De regering bestaat uit mensen die openlijk twijfelen aan de klimaatverandering.'