Dat verklaarde minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès.

'Het is een zeer sterke positionering om te verzekeren dat die mensen snel en veilig uit het land zouden kunnen vertrekken', klonk het. Volgens Wilmès gaat het voor België op dit moment om zo'n 220 mensen. De minister wees erop dat het daarom belangrijk is om te praten met het Verenigd Koninkrijk, dat zich in een vergelijkbare situatie bevindt. Het zal ook nodig zijn om met de taliban te praten om een veilige doorgang te verzekeren, 'terwijl we onze waarden en belangen beschermen', aldus de minister.

'Wegen op onderhandelingen in Doha'

Meer in het algemeen zal Europa volgens Wilmès een consulaire capaciteit moeten ontwikkelen, in het geval er bij dit type van crisissen evacuaties nodig zijn. Europa moet volgens de Belgische buitenlandminister ook een plaats innemen bij de huidige politieke onderhandelingen, en zijn stem luider laten horen om voldoende te wegen op de formatie van een regering in Kaboel. 'Want als we willen dat de relaties met de toekomstige Afghaanse regering aan voorwaarden zijn gebonden (zoals respect voor de mensenrechten en meer bepaald vrouwenrechten en rechten van minderheden,...) dan kunnen we ons niet tevreden stellen met akte te nemen van het resultaat van de onderhandelingen die zich momenteel in Doha afspelen'.

Dat verklaarde minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès.'Het is een zeer sterke positionering om te verzekeren dat die mensen snel en veilig uit het land zouden kunnen vertrekken', klonk het. Volgens Wilmès gaat het voor België op dit moment om zo'n 220 mensen. De minister wees erop dat het daarom belangrijk is om te praten met het Verenigd Koninkrijk, dat zich in een vergelijkbare situatie bevindt. Het zal ook nodig zijn om met de taliban te praten om een veilige doorgang te verzekeren, 'terwijl we onze waarden en belangen beschermen', aldus de minister. Meer in het algemeen zal Europa volgens Wilmès een consulaire capaciteit moeten ontwikkelen, in het geval er bij dit type van crisissen evacuaties nodig zijn. Europa moet volgens de Belgische buitenlandminister ook een plaats innemen bij de huidige politieke onderhandelingen, en zijn stem luider laten horen om voldoende te wegen op de formatie van een regering in Kaboel. 'Want als we willen dat de relaties met de toekomstige Afghaanse regering aan voorwaarden zijn gebonden (zoals respect voor de mensenrechten en meer bepaald vrouwenrechten en rechten van minderheden,...) dan kunnen we ons niet tevreden stellen met akte te nemen van het resultaat van de onderhandelingen die zich momenteel in Doha afspelen'.