WHO pleit voor wereldwijd verbod van verkoop levende wilde zoogdieren op markten

Civetkat © isopix

De overdracht van het covid-virus op de mens via wilde dieren is een van de theorieën van de door de WHO gemandateerde experts.

Verscheidene internationale organisaties, waaronder de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), hebben dinsdag opgeroepen tot een wereldwijde opschorting van de verkoop van levende wilde zoogdieren op voedselmarkten wegens de aanzienlijke risico’s op overdracht van nieuwe besmettelijke ziekten op de mens.

‘Dieren, met name wilde dieren, zijn de bron van meer dan 70 procent van alle opkomende infectieziekten bij de mens, waarvan vele worden veroorzaakt door nieuwe virussen’, aldus de WHO, de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) en het Milieuprogramma van de VN (UNEP) in een gezamenlijke verklaring.

De overdracht van het covidvirus op de mens via wilde dieren is een van de theorieën van de door de WHO gemandateerde experts. In hun recente verslag over de oorsprong van de ziekte, verwijzen ze naar een markt in de Chinese stad Wuhan, waar de eerste gevallen werden gemeld. Die markt lijkt een van de belangrijkste punten van verspreiding van de pandemie geweest te zijn. De ziekte heeft zich sindsdien over de hele wereld verspreid.

Daarnaast vragen de organisaties om meer aandacht te hebben voor hygiëne op traditionele voedselmarkten. Dat moet niet alleen de overdracht van ziektes van dier op mens voorkomen, maar ook tussen handelaar en klant. Er moeten volgens de organisaties regels komen om het fokken en de verkoop te controleren van wilde dieren die op markten worden verkocht voor menselijke consumptie.

Tot slot vragen de organisaties om veterinaire inspecteurs op te leiden die de nieuwe regels kunnen handhaven, om de bewakingssystemen te versterken om nieuwe ziekteverwekkers snel op te sporen en om voorlichtings- en bewustmakingscampagnes op te zetten.

Partner Content