1. Is die dumping een recent fenomeen?
...

1. Is die dumping een recent fenomeen? Dumping is verweven in het Europese landbouwbeleid. Deze variant is evenwel vrij recent. Door de fors gestegen vraag naar boter en andere melkvetproducten zit Europa met een enorm overschot aan afgeroomde melk. Dat restproduct wordt in poedervorm in West-Afrika gedumpt, nadat er plantaardige vetten (PV's) aan zijn toegevoegd. 2. Waarom is dat een probleem? PV-melkpoeder is veel minder voedzaam dan lokaal geproduceerde melk. Voor de consument geeft de prijs evenwel de doorslag. Een liter PV-melk kost 30 tot 40 procent minder dan een liter lokaal geproduceerde volle melk. Lokale melkboeren worden door de Europese subsidies doodgeconcurreerd. Een ramp als je bedenkt dat in West-Afrika 60 procent van de mensen afhankelijk is van veeteelt en landbouw. 3. Worden de Europese melkboeren er beter van? Niet echt. Europa is de grootste melkproducent ter wereld. Vooral sinds het opheffen van het quotasysteem in 2015 is de productie enorm gestegen. Daardoor is de prijs gekelderd. Zo ligt de Belgische melkprijs 11 cent per liter onder de productiekosten. Boeren overleven op subsidies. Of ze stoppen ermee, zoals de laatste jaren massaal is gebeurd. 4. West-Afrika heeft een grote veestapel maar geen zuivelindustrie. Dat is toch niet de schuld van Europa? Ophalen van melk, hygiëne bij de opslag, de sterk seizoensgebonden productie: dat speelt de zuivelverwerkende industrie allemaal parten. Dus ja, er valt een lange weg te gaan, dat is precies waarom DZG actief is in drie Sahellanden. Met resultaat, maar al die inspanningen dreigen weggevaagd te worden door het Europese dumpingbeleid. 5. Wat eisen jullie concreet? De onmiddellijke stopzetting van de gesubsidieerde export van PV-melk. Daarnaast vragen we meer beleidscoherentie. Ondersteun de ontwikkeling van de lokale landbouw en veeteelt. Het heeft geen zin Europees ontwikkelingsgeld te investeren in West-Afrika als je tegelijkertijd met onevenwichtige handelsverdragen de ontwikkeling belemmert. Europa is bezorgd over massale immigratie vanuit West-Afrika. Om dat te voorkomen is er maar één remedie: we moeten de armoede bestrijden. Dat doe je niet door de lokale boeren met dumpingpraktijken kapot te maken.