Vooral de Afrikaanse bevolking kende een sterke aangroei. Daar zal de bevolking van vandaag ongeveer 1,3 miljard mensen volgens de huidige prognoses van de Verenigde Naties tegen 2050 met 2,5 miljard mensen bijna verdubbeld zijn. 'Een van de hoofdoorzaken voor de bevolkingsgroei in Afrika bezuiden de Sahara is het hoge aantal ongewilde zwangerschappen', zei DSW-voorzitster Renate Bähr. Daar kan een op de twee vrouwen dat niet voorkomen, ook al zouden ze dat willen. 'Dat heeft voor gevolg dat vrouwen er gemiddeld een kind meer op de wereld zetten, dan ze wensen.' Redenen zijn gebrekkige voorlichting, geen anticonceptie, geen goede gezondheidszorg en het gebrek aan gelijke rechten voor vrouwen. Als ontwikkelingsorganisatie in de betrokken landen zorgt DSW voor gezinsplanningsmogelijkheden. Jongeren zijn de belangrijkste doelgroep van de projecten.

Vooral de Afrikaanse bevolking kende een sterke aangroei. Daar zal de bevolking van vandaag ongeveer 1,3 miljard mensen volgens de huidige prognoses van de Verenigde Naties tegen 2050 met 2,5 miljard mensen bijna verdubbeld zijn. 'Een van de hoofdoorzaken voor de bevolkingsgroei in Afrika bezuiden de Sahara is het hoge aantal ongewilde zwangerschappen', zei DSW-voorzitster Renate Bähr. Daar kan een op de twee vrouwen dat niet voorkomen, ook al zouden ze dat willen. 'Dat heeft voor gevolg dat vrouwen er gemiddeld een kind meer op de wereld zetten, dan ze wensen.' Redenen zijn gebrekkige voorlichting, geen anticonceptie, geen goede gezondheidszorg en het gebrek aan gelijke rechten voor vrouwen. Als ontwikkelingsorganisatie in de betrokken landen zorgt DSW voor gezinsplanningsmogelijkheden. Jongeren zijn de belangrijkste doelgroep van de projecten.