Wat verandert er onder president Trump?

© REUTERS
Jeroen Zuallaert

Welke plannen heeft de volgende president met Amerika? Een overzicht van zijn voornaamste beleidsvoorstellen en beloftes.

Op economisch vlak belooft Trump de belastingen drastisch te verlagen. Zo belooft hij de inkomensbelasting voor de laagste inkomens op nul procent te plaatsen. Middenklasse-inkomens zouden tot 30 procent minder belastingen moeten betalen. Gezinnen die meer dan 225.000 dollar per jaar verdienen, zullen nog maar 33 procent inkomstenbelasting betalen.

Daarnaast gaat de bedrijfsbelasting gaat van 35 naar 15 procent en worden successierechten afgeschaft. Geld dat geparkeerd staat op buitenlandse rekeningen kan fiscaal geregulariseerd worden aan een tarief van 10 procent.

Op internationaal vlak wil Trump de Amerikaanse economie afschermen met protectionistische maatregelen. Hij wil buitenlandse autoconstructeurs aanzienlijke importtaksen opleggen en hoopt vooral de Chinese handel aan banden te leggen. Het ziet er ook niet goed uit voor het vrijhandelsakkoord TTIP waarover de Verenigde Staten en de Europese Unie al jaren onderhandelen: Donald Trump heeft gezegd dat hij alle vrijhandelsakkoorden wil herzien, en heeft zich al uitdrukkelijk uitgesproken tegen TTIP.

Wat betreft buitenlands beleid belooft Trump een volledige omwenteling. Hij is een van de eerste presidenten in lange tijd die goede relaties wil met Rusland, en sprak al veelvuldig zijn appreciatie uit voor de Russische president Vladimir Poetin.

De NAVO vindt hij ‘overbodig’ en ‘onaangepast aan de huidige tijd’. Als de andere NAVO-lidstaten niet meer bijdragen, dreigt de V.S. de alliantie te verlaten. Hij weigert te beloven dat het Amerikaanse leger een NAVO-lid te hulp zal schieten, als het aangevallen wordt. Daarnaast wil hij de Amerikaanse militaire aanwezigheid in de Chinese Zuidzee opvoeren om China onder druk te zetten. De nucleaire deal die Obama met Iran sloot, moet volgens hem opgezegd worden. Trump wil ook de banden met Israël aanhalen. Hij belooft ook de wereldwijde Amerikaanse militaire aanwezigheid af te bouwen. Tegelijk wil hij miljarden investeren in het Amerikaanse leger, om ‘vijanden van Amerika’ af te schrikken.

Zijn positie over Syrië is onduidelijk. Tijdens de campagne gaf hij al aan dat hij een bondgenootschap met Arabische landen wil aangaan om IS aan gruzelementen te bombarderen. Zijn echte plan voor Syrië moet ‘een geheim blijven’, omdat Trump naar eigen zeggen ‘onvoorspelbaar’ wil zijn voor de vijand.

Een van de speerpunten van Trumps campagne was migratie. Hier wil Trump hard optreden. Zo wilde hij aanvankelijk een migratiestop voor moslims, wat hij later bijstelde naar een ‘extreem strenge controle’ van kandidaat-migranten uit moslimlanden.

Maar vooral de migratie aan de zuidgrens is een prioriteit voor Trump. Daarvoor wil hij een muur laten bouwen op de Mexicaanse grens, die Mexico bovendien zelf moet betalen. Hij wil Spaanstalige migranten ook ontmoedigen om de grens over te steken door de Amerikaanse nationaliteit niet langer automatisch toe te kennen aan iedereen die in de Verenigde Staten geboren wordt. Trump zweert ook de miljoenen illegalen te deporteren die zich op Amerikaans grondgebied bevinden.

In eigen land is veiligheid een absolute prioriteit. Zo staat Trump garant voor de Second Amendment: de o zo heilige vrijheid van wapenbezit. De Patriot Act, de verzameling wetten die George W. Bush doorvoerde net na de aanslagen van 11 september om massasurveillance mogelijk te maken, vindt hij een goed idee, en wil hij (al dan niet gedeeltelijk) terug invoeren. Ook Guantanamo Bay, de militaire basis waar al meer dan een decennium terreurverdachten worden vastgehouden, wil Trump absoluut behouden.

Ook de sociale zekerheid, die in de Verenigde Staten sowieso minder ontwikkeld is dan in Europa, moet voor Trump op de schop. De Affordable Care Act – ontworpen om elke Amerikaan een ziekteverzekering te geven, beter bekend als Obamacare – wordt afgeschaft en vervangen door een federaal ziektefonds. Lagere inkomens die geen ziekteverzekering hebben, wil hij aan dekking helpen door de concurrentie tussen verzekeraars aan te moedigen. Kinderopvang wordt fiscaal aftrekbaar, en moeders hebben recht op zes weken betaald moederschapsverlof. De pensioenleeftijd (nu 66 à 67 jaar) wil hij niet optrekken. Hij stelt voor 20 miljard dollar uit te trekken in zijn eerste jaar als president om staten de mogelijkheid te geven meer opleidingen te bieden.

Op ethisch vlak houdt Trump een conservatieve lijn aan. Zo wil hij rechters benoemen die het grondwettelijk recht op abortus willen opheffen. Hij is tegen het homohuwelijk, maar steunde aanvankelijk de mogelijkheid om een samenlevingscontract te sluiten. Ook daarop kwam hij in de campagne terug.

Klimaatopwarming vindt Trump naar eigen zeggen een mythe, en dus wil hij volop inzetten op steenkoolcentrales en offshoreboorplatformen. Op die manier wil hij Amerika energie-onafhankelijk maken.

Partner Content