Tussen de zevende en de zeventiende eeuw was er één boek dat iedereen gelezen wilde hebben. Koning Alfred vertaalde het in de negende eeuw al in het Oud-Engels, Geoffrey Chaucer schreef erover in zijn verhalen, Dante Alighieri in zijn Divina Commedia, en de auteur ervan draafde zelfs op in de Roman de la Rose, het belangrijkste werk uit de Franse middeleeuwse literatuur. De eerste Nederlandse vertaling kwam er midden vijftiende eeuw en werd gemaakt door een anonieme Gentenaar - al doen vuige geruchten de ronde dat een Brugse goudsmid een eeuw eerder al met die primeur was gaan lopen. Nee, we hebben het niet over de Bijbel of een of ander getijdenboek, wel over Boëthius' Consolatio Philosophiae, een literair-filosofisch meesterwerk dat na een millennium als bestseller nog steeds gelezen wordt, tot op de dag van vandaag. En daarom kwam er een nieuwe vertaling.
...