Wat doen Europarlementsleden met hun riante onkostenvergoeding?

Europees Parlement in Straatsburg © BelgaImage
Kristof Clerix

Boven op hun brutosalaris van 8.484 euro krijgen de leden van het Europees Parlement elke maand een forfaitaire onkostenvergoeding van 4.342 euro. Goed voor jaarlijks 39 miljoen euro, maar waar dat geld naartoe gaat, weet geen mens.

Boven op hun brutosalaris van 8.484 euro krijgen de leden van het Europees Parlement, waaronder 21 Belgen, elke maand een forfaitaire onkostenvergoeding van 4.342 euro. Goed voor jaarlijks 39 miljoen euro, maar waar dat geld naartoe gaat, weet geen mens: niemand controleert of het geld correct besteed wordt, en de parlementsleden zelf moeten geen onkosten bewijzen.

The MEPs Project – een internationale samenwerking tussen 48 journalisten van Knack, NOS, Stern, Newsweek Poland en 24 andere media – trok daarom de uitgaven van alle 748 Europarlementariërs na. Wat blijkt? Drie Belgische Europarlementsleden huren kantoorruimte bij hun eigen politieke partij: Kathleen Van Brempt (sp.a); Marie Arena (PS) en Philippe Lamberts (Ecolo). Ivo Belet (CD&V) bevestigde eerst per e-mail aan Knack dat hij een kantoor bij zijn thuis van zichzelf huurde, maar komt daar na de publicatie van dit artikel op terug en zegt dat het om een misverstand gaat: hij gebruikt de onkostenvergoeding wel voor kantoorbenodigdheden en -inrichting maar ‘niet om van zichzelf te huren’. Gerolf Annemans (Vlaams Belang) weigert omwille van veiligheidsredenen de adressen van zijn twee kantoren publiek te maken. Voor een van beide kantoren betaalt hij 3.000 euro huur per maand – volgens de informatie die wij konden inwinnen is dat het grootste huurbedrag van alle Europarlementsleden.

De waarheid is: niemand weet wat de regels zijn. Het is hoog tijd dat het Europees Parlement meer duidelijkheid schept.

Kathleen Van Brempt (sp.a)

We vroegen 667 Europarlementsleden om uit eigen beweging hun bonnetjes publiek te maken om zo hun uitgaven te staven. Slechts 53 bleken daartoe bereid. Onder hen: géén Belgen. Uit ons onderzoek blijkt ook dat geen enkele Belg ooit het niet-gebruikte deel van zijn onkostenvergoeding heeft teruggestort.

In 2015 vroeg The MEPs Project op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur inzage in alle onkostennota’s. Het Europarlement weigerde de documenten vrij te geven op basis van de bescherming van de persoonsgegevens en een veronderstelde buitensporige werklast. Daarop dienden de journalisten in november 2015 een klacht in bij het Europees Hof van Justitie. De rechtszaak loopt momenteel.

Oorspronkelijk stelde dit artikel dat Ivo Belet (CD&V) een kantoor van zichzelf huurde. Die passage werd aangepast.

Partner Content