Onder de regering-Trump trokken de Verenigde Staten zich terug uit het Klimaatakkoord van Parijs, kwamen er reisverboden voor inwoners van landen met een moslimmeerderheid en werd de financiering stopgezet van organisaties die seksuele gezondheidszorg leveren en adviseren bij abortus.

'Burgerorganisaties in Afrika zagen hoe de aanvallen van president Trump op de media en zijn gewelddadige onderdrukking van de Black Lives Matter-protesten hebben geleid tot soortgelijk gedrag bij de meest autoritaire leiders in Afrika', zegt David Kode, hoofd belangenbehartiging bij burgerrechtenorganisatie Civicus.

'Het presidentschap van Biden zal een welkome ontwikkeling zijn voor Afrika. Het maatschappelijk middenveld kan rekenen meer op steun van de regering-Biden bij kritiek op Afrikaanse leiders als ze de rechten van hun volk of het internationale recht schenden.'

Volgens Kode kan de VS een krachtig signaal geven door terug te keren naar de VN-mensenrechtenraad. Die staat in hoog aanzien bij burgerorganisaties maar werd door autoritaire leiders in de afgelopen vier jaar steeds vaker genegeerd.

Vluchtelingen

Nigel Tricks, directeur Oost-Afrika bij de Noorse Vluchtelingenraad, hoopt dat de nieuwe Amerikaanse regering prioriteit geeft aan de wereldwijde bescherming van vluchtelingen, vooral uit Afrikaanse landen waar dodelijke conflicten heersen of waar de klimaatverandering verwoestende impact heeft.

'Afrikaanse landen doen meer dan hun deel als het gaat om de opvang van vrouwen, kinderen en mannen die moeten vluchten, terwijl de bredere internationale gemeenschap - met de VS voorop - dat niet doen', zegt Tricks. 'We zouden graag zien dat de Amerikaanse regering de leiding neemt als het gaat om het garanderen van voldoende financiële steun aan deze gastlanden, om de last die ze dragen te verlichten. De VS zouden ook een leidende rol kunnen spelen als het gaat om politiek engagement dat kan leiden tot duurzamere oplossingen die mensen helpen hun leven weer op te bouwen.'

De hoop is dat de nieuwe Amerikaanse regering prioriteit geeft aan de wereldwijde bescherming van vluchtelingen., Reuters
De hoop is dat de nieuwe Amerikaanse regering prioriteit geeft aan de wereldwijde bescherming van vluchtelingen. © Reuters

Gezond verstand

Victor Rasugu, directeur van Network for Adolescent and Youth of Africa, ziet vooral kansen op het gebied van gezinsplanning. 'De Verenigde Staten zijn wereldwijd de enige grote donor op het gebied van gezinsplanning', zegt hij. 'Ze spelen dus een belangrijke rol in de reproductieve gezondheidszorg in Kenia.'

Rasugu verwijst naar Trumps zogenoemde 'Global Gag Rule', die bepaalt dat ngo's enkel Amerikaanse subsidies krijgen als ze vrouwen niet helpen of adviseren om abortus te plegen.

'Trumps zogenoemde Global Gag Rule was en is nog steeds een aanval op de reproductieve zorg en rechten van vrouwen', zegt hij. 'Het besluit ontnam individuen, vooral vrouwen in de vruchtbare leeftijd, het recht op zeggenschap over hun eigen lichaam. De overwinning van Joe Biden brengt nieuwe hoop en gezond verstand als het gaat om beheer van zorgsystemen. Landen zoals Kenia zullen weer volledige reproductieve zorg kunnen bieden aan hun bevolking, zonder een bepaalde beleidsrichting opgeduwd te worden waar ze zelf niet achter staan.'

Klimaat

Ook op het vlak van klimaat kan de verkiezing van Biden een radicale koerswijziging betekenen, zegt Aissatou Diouf, coördinator West-Afrika bij Climate Action Network.

'De regering-Trump weigerde zich in te zetten voor mitigatie van de effecten van de klimaatverandering en heeft ambitieuze actie in de internationale klimaatonderhandelingen geblokkeerd', zegt Diouf. 'Donald Trumps beslissing om 2 van de 3 miljard dollar die door zijn voorganger waren beloofd in te houden heeft bijgedragen aan een groot tekort voor het Green Climate Fund.'

Het fonds moet landen die het meest geraakt worden door de klimaatverandering, waaronder veel Afrikaanse landen, de mogelijkheid geven om hun veerkracht te vergroten en kwetsbare bevolkingsgroepen weerbaarder te maken.

'Een regering-Biden zou de leiding moeten nemen op het gebied van klimaatverandering en de strijd tegen klimaatverandering tot wereldwijde prioriteit moeten maken', zegt Diouf. 'We verwachten dat de VS weer toetreden tot het Akkoord van Parijs, zich meer zullen gaan inzetten en bijdragen aan het Green Climate Fund.'

Onacceptabel

Isa Sanusi, woordvoerder van Amnesty International, wijst op het heersende inreisverbod in de VS. 'Donald Trumps uitbreiding van het visumverbod voor immigranten, waar ook Nigeria en andere landen onder vallen met een kwetsbare bevolking die vervolging ontvlucht, was onacceptabel', zegt hij.

Volgens Sanusi is het verbod discriminerend en hebben de VS daarmee een gevaarlijk precedent geschapen.

'Het land heeft de deuren gesloten voor mensen die vluchten voor vervolging en ook voor mensen die nieuwe kansen zoeken', zegt hij. 'Dit verbod toepassen op mensen uit specifieke landen, waarvan sommige in een crisis verkeren, is in strijd met de waarden van de VS. We hopen dat al deze discriminerende maatregelen ingetrokken worden en dat er een welwillender beleid komt ten opzichte van migranten.'

Onder de regering-Trump trokken de Verenigde Staten zich terug uit het Klimaatakkoord van Parijs, kwamen er reisverboden voor inwoners van landen met een moslimmeerderheid en werd de financiering stopgezet van organisaties die seksuele gezondheidszorg leveren en adviseren bij abortus.'Burgerorganisaties in Afrika zagen hoe de aanvallen van president Trump op de media en zijn gewelddadige onderdrukking van de Black Lives Matter-protesten hebben geleid tot soortgelijk gedrag bij de meest autoritaire leiders in Afrika', zegt David Kode, hoofd belangenbehartiging bij burgerrechtenorganisatie Civicus. 'Het presidentschap van Biden zal een welkome ontwikkeling zijn voor Afrika. Het maatschappelijk middenveld kan rekenen meer op steun van de regering-Biden bij kritiek op Afrikaanse leiders als ze de rechten van hun volk of het internationale recht schenden.'Volgens Kode kan de VS een krachtig signaal geven door terug te keren naar de VN-mensenrechtenraad. Die staat in hoog aanzien bij burgerorganisaties maar werd door autoritaire leiders in de afgelopen vier jaar steeds vaker genegeerd.Nigel Tricks, directeur Oost-Afrika bij de Noorse Vluchtelingenraad, hoopt dat de nieuwe Amerikaanse regering prioriteit geeft aan de wereldwijde bescherming van vluchtelingen, vooral uit Afrikaanse landen waar dodelijke conflicten heersen of waar de klimaatverandering verwoestende impact heeft.'Afrikaanse landen doen meer dan hun deel als het gaat om de opvang van vrouwen, kinderen en mannen die moeten vluchten, terwijl de bredere internationale gemeenschap - met de VS voorop - dat niet doen', zegt Tricks. 'We zouden graag zien dat de Amerikaanse regering de leiding neemt als het gaat om het garanderen van voldoende financiële steun aan deze gastlanden, om de last die ze dragen te verlichten. De VS zouden ook een leidende rol kunnen spelen als het gaat om politiek engagement dat kan leiden tot duurzamere oplossingen die mensen helpen hun leven weer op te bouwen.'Victor Rasugu, directeur van Network for Adolescent and Youth of Africa, ziet vooral kansen op het gebied van gezinsplanning. 'De Verenigde Staten zijn wereldwijd de enige grote donor op het gebied van gezinsplanning', zegt hij. 'Ze spelen dus een belangrijke rol in de reproductieve gezondheidszorg in Kenia.'Rasugu verwijst naar Trumps zogenoemde 'Global Gag Rule', die bepaalt dat ngo's enkel Amerikaanse subsidies krijgen als ze vrouwen niet helpen of adviseren om abortus te plegen.'Trumps zogenoemde Global Gag Rule was en is nog steeds een aanval op de reproductieve zorg en rechten van vrouwen', zegt hij. 'Het besluit ontnam individuen, vooral vrouwen in de vruchtbare leeftijd, het recht op zeggenschap over hun eigen lichaam. De overwinning van Joe Biden brengt nieuwe hoop en gezond verstand als het gaat om beheer van zorgsystemen. Landen zoals Kenia zullen weer volledige reproductieve zorg kunnen bieden aan hun bevolking, zonder een bepaalde beleidsrichting opgeduwd te worden waar ze zelf niet achter staan.'Ook op het vlak van klimaat kan de verkiezing van Biden een radicale koerswijziging betekenen, zegt Aissatou Diouf, coördinator West-Afrika bij Climate Action Network.'De regering-Trump weigerde zich in te zetten voor mitigatie van de effecten van de klimaatverandering en heeft ambitieuze actie in de internationale klimaatonderhandelingen geblokkeerd', zegt Diouf. 'Donald Trumps beslissing om 2 van de 3 miljard dollar die door zijn voorganger waren beloofd in te houden heeft bijgedragen aan een groot tekort voor het Green Climate Fund.'Het fonds moet landen die het meest geraakt worden door de klimaatverandering, waaronder veel Afrikaanse landen, de mogelijkheid geven om hun veerkracht te vergroten en kwetsbare bevolkingsgroepen weerbaarder te maken.'Een regering-Biden zou de leiding moeten nemen op het gebied van klimaatverandering en de strijd tegen klimaatverandering tot wereldwijde prioriteit moeten maken', zegt Diouf. 'We verwachten dat de VS weer toetreden tot het Akkoord van Parijs, zich meer zullen gaan inzetten en bijdragen aan het Green Climate Fund.'Isa Sanusi, woordvoerder van Amnesty International, wijst op het heersende inreisverbod in de VS. 'Donald Trumps uitbreiding van het visumverbod voor immigranten, waar ook Nigeria en andere landen onder vallen met een kwetsbare bevolking die vervolging ontvlucht, was onacceptabel', zegt hij.Volgens Sanusi is het verbod discriminerend en hebben de VS daarmee een gevaarlijk precedent geschapen.'Het land heeft de deuren gesloten voor mensen die vluchten voor vervolging en ook voor mensen die nieuwe kansen zoeken', zegt hij. 'Dit verbod toepassen op mensen uit specifieke landen, waarvan sommige in een crisis verkeren, is in strijd met de waarden van de VS. We hopen dat al deze discriminerende maatregelen ingetrokken worden en dat er een welwillender beleid komt ten opzichte van migranten.'