'Maand na maand breekt het aantal asielaanvragen records', zegt Andrés Ramírez, coördinator van de Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, kortweg Comar, het Mexicaanse overheidsagentschap belast met het verwerken van asielaanvragen.
...