Het is een weerkerend ritueel. Eerst is er het bloedbad, in een school, tijdens een concert, in een nachtclub of tijdens een kerkdienst. De verontwaardiging over het gemak waarmee de dader aan zijn semiautomatisch moordwapen kon komen - legertuig eigenlijk - wordt duidelijk in vroege mediaverslaggeving. Nabestaanden opperen dat er aan de wet moet worden gesleuteld, wat door enkele politici wordt opgepikt.
...

Het is een weerkerend ritueel. Eerst is er het bloedbad, in een school, tijdens een concert, in een nachtclub of tijdens een kerkdienst. De verontwaardiging over het gemak waarmee de dader aan zijn semiautomatisch moordwapen kon komen - legertuig eigenlijk - wordt duidelijk in vroege mediaverslaggeving. Nabestaanden opperen dat er aan de wet moet worden gesleuteld, wat door enkele politici wordt opgepikt. En vervolgens verschijnt de wapenlobby op het toneel, de NRA, via de vuurspuwende woordvoerster Dana Loesch en de niet minder vurige topman Wayne LaPierre.Donderdag, tien dagen na de aanslag tegen een school in Florida, waar 17 mensen het leven lieten, terwijl de stemmen van de nabestaanden nog weerklinken, en de kritiek op de wapenwetgeving niet van de lucht is, achtte de NRA het moment gekomen om in de tegenaanval te gaan. Tijdens de jaarlijkse conservatieve bijeenkomst CPAC nam eerst Loesch het woord. Ze schreef eerder een blog over moederschap, werd een leider in de Tea Party, en is al enkele jaren de onvervaarde verdedigster van wapenbezit. Ze hekelde de rol van de media. 'Velen in de klassieke media houden van massamoorden', zei ze, terwijl ze werd toegejuicht. 'Ik beweer niet dat jullie houden van de tragedie', zei ze, de pers in de zaal aanwijzend, 'maar jullie houden van de kijkcijfers. Huilende witte moeders zijn goud voor de kijkcijfers'. Waarom geen aandacht voor de 'duizenden zwarte moeders' die in Chicago wenen over hun neergeschoten kinderen? vroeg ze zich af.Wayne LaPierre, al vele jaren de baas van NRA, ging in op pleidooien van onder meer overlevende scholieren uit Parkland, Florida, om de verkoop van semiautomatische wapens meer aan banden te leggen, zodat een scholier op zijn 18de er niet meteen een kan kopen.Zelfs president Donald Trump leek de voorbije dagen gewonnen voor het optrekken van de minimumleeftijd naar 21 jaar.Niet LaPierre. Hij begon nog enigszins verzoenend, sprekend namens zijn vijf miljoen leden.'Elk lid van de NRA rouwt om het verlies van onschuldig leven', zo zei hij, maar 'opportunisten verliezen geen seconde om tragedie voor politiek gewin uit te buiten'. 'Die schandelijke politisering van tragedie - het is een klassieke strategie, overgenomen uit het scenario van een giftige beweging'.Hij bedoelde: de socialistische beweging. Hij schilderde het doembeeld dat zou ontstaan na beperkingen op de wapenverkoop en het 'door god gegeven' tweede amendement dat het recht op wapenbezit regelt. Dat zou er uiteindelijk toe leiden dat 'alle individuele vrijheden worden uitgeroeid'. Socialisten 'Europese stijl' hebben de controle bij de Democraten overgenomen. Politici die voor striktere wapenwetten pleiten 'verbergen zich achter labels als Democraat, links, en progressief, om hun socialistische agenda meer verteerbaar te maken. En dat is schrikbarend'. 'Ze haten de NRA, Ze haten het tweede amendement. Ze haten individuele vrijheid'.Niet toevallig, liet hij vallen, is Karl Marx de meest populaire econoom aan Amerikaanse universiteiten.Critici beweren dat wapens ons minder veilig maken, aldus LaPierre. 'Dat is helemaal ridicuul'. 'Het kwade is onder ons', argumenteerde hij. Scholen moeten zich er beter (en gewapend) tegen verdedigen. Waarom doen we niet voor een school wat we wel doen voor een juwelier? zo vroeg hij zich af, of voor parlementsleden. 'God helpe ons als we onze scholen niet beveiligen en onze kinderen niet beschermen'. Hij herhaalde het mantra van zijn organisatie: 'Alleen een goed mens met een wapen kan een kwaad mens met een wapen stoppen'.LaPierre liet nergens blijken dat hij tot inschikkelijkheid bewogen zou kunnen worden. Hij verwierp nieuwe leeftijdsbeperkingen, of het buiten de wet stellen van snelvurende wapens met grote magazijnen. Wat ook opmerkelijk was: hij viel de FBI aan als een gepolitiseerd en slecht functionerend instituut.De vurige toespraken hadden in het verleden een dubbel effect. Ze mobiliseerden de leden die hun vertegenwoordigers in het parlement onder druk zetten om trouw de pro-wapenlijn te blijven bewandelen. En ze lieten aan die politici merken dat afwijkingen van die lijn niet zouden geduld worden. Dit keer is de woede na tien dagen nog nauwelijks geluwd en zijn de scholieren van Parkland heel actief om verzet tegen de wapenlobby, en tegen de politici die geld van de NRA accepteren, te organiseren.President Trump heeft zich met zijn pleidooi voor het bewapenen van leraars op de lijn van de NRA geschaard, dikwijls in quasi identieke bewoordingen als LaPierre, maar wijkt af inzake leeftijd waarop de zwaardere wapens gekocht mogen worden.Tijdens de campagne ontving hij 30 miljoen dollar van de NRA, rechtstreeks of via hem ondersteunende SuperPAC's. Dat was het drievoud van wat Mitt Romney ontving, de vorige Republikeinse presidentskandidaat.Nog op een ander punt vonden Trump en de NRA mekaar. Ze zijn allebei het voorwerp van een FBI-onderzoek op basis van Russische connecties. De FBI voert een onderzoek naar Russische schenkingen aan de NRA, die de groep zou doorgestort hebben naar de campagne van Trump. Als dat bevestigd wordt, zou het kunnen gaan om een onrechtmatige buitenlandse schenking aan een politieke campagne.