Het is een weerkerend ritueel. Eerst is er het bloedbad, in een school, tijdens een concert, in een nachtclub of tijdens een kerkdienst. De verontwaardiging over het gemak waarmee de dader aan zijn semiautomatisch moordwapen kon komen - legertuig eigenlijk - wordt duidelijk in vroege mediaverslaggeving. Nabestaanden opperen dat er aan de wet moet worden gesleuteld, wat door enkele politici wordt opgepikt.
...