VS-minister van Justitie veroordeelt ‘Stand your ground’-wetten

© Reuters
Tom Vandyck
Tom Vandyck Tot 2014 correspondent in de VS voor Knack.be

In de nasleep van de zaak Trayvon Martin is de Amerikaanse minister van Justitie Eric Holder scherp voor de zelfverdedigingswetten in staten als Florida. Die moedigen geweld aan, vindt hij.

Holder sprak voor de NAACP (de National Association for the Advancement of Colored People). De grootste Amerikaanse burgerrechtengroep houdt zijn jaarlijkse congres dezer dagen in Orlando, een halfuurtje ten zuiden van de gemeente Sanford, waar de zwarte tiener Trayvon Martin in 2012 doodgeschoten werd door burgerwacht George Zimmerman.

De minister richtte zijn pijlen op de ‘Stand your ground’-wetten die in Florida en 29 andere Amerikaanse staten van kracht zijn. Zulke wetten zijn “een zinloze uitbreiding van het concept van wettige zelfverdediging en zaaien gevaarlijk conflict in onze buurten”, zei Holder. “Door toe te staan – en misschien aan te moedigen – dat gewelddadige situaties escaleren, ondermijnen die wetten de openbare veiligheid.”

Dodelijk geweld

Zogenaamde ‘Stand your Ground’-wetten laten toe dat iemand die voor zijn fysieke veiligheid vreest of oordeelt dat een ernstig misdrijf op til is dodelijk geweld gebruikt. In tegenstelling tot traditionele regels voor zelfverdediging moet wie zich bedreigd voelt niet vluchten als hij dat kan. Hij heeft zelfs het recht om te blijven schieten als de vermeende belager zich terugtrekt. In alle Amerikaanse staten zijn er ook wetten van kracht die – weliswaar onder bepaalde voorwaarden – verborgen wapendracht toestaan.

‘Stand your ground’ was een van de gronden waarop een jury in Florida George Zimmerman vrijsprak van moord. Zijn advocaten voerden aan dat Zimmerman uit zelfverdediging handelde toen hij de ongewapende tiener Martin doodschoot. Zijn tegenstanders stellen dat Zimmerman een confrontatie met Martin uitlokte omwille van zijn hiudskleur.

Racistische motieven

Eric Holder kondigde aan dat het ministerie van Justitie verder gaat met zijn onderzoek tegen Zimmerman. Bekeken wordt of die Martins burgerrechten geschonden heeft.

Door de Amerikaanse media geraadpleegde juristen zijn het erover eens dat Justitie het moeilijk zal krijgen om een sluitende zaak samen te stellen tegen Zimmerman. Daarvoor moet het bewijzen dat die laatste Martin uitsluitend doodde om racistische motieven.

Ook na het drie weken lange proces in Florida blijven de gebeurtenissen in de laatste momenten voor Martins dood echter duister zijn. Om Zimmerman te veroordelen voor moord moest ‘boven elke redelijke twijfel’ aangetoond worden dat hij niet uit zelfverdediging gehandeld had. De jury oordeelde dat daar onvoldoende bewijs voor was.

Relschoppers

In de hele VS werd er de afgelopen dagen gedemonstreerd tegen de uitspraak in het proces-Zimmerman. Op de meeste plekken bleef het daarbij rustig. In de Californische steden Los Angeles en Oakland kwam het tot opstootjes.

In beide steden plunderden relschoppers handelszaken. Er werden ramen ingegooid en kleine brandjes gesticht, meldt de krant The Los Angeles Times. Televisieploegen werden aangevallen. In Los Angeles werden veertien mensen gearresteerd, in Oakland negen. De politie kondigt aan dat ze streng zal optreden tegen verdere onlusten.

Zanger Stevie Wonder laat ondertussen weten dat hij weigert om op te treden in Florida tot de ‘Stand your ground’-wet daar geschrapt wordt.

Partner Content