Er stemden 316 Afgevaardigden voor en 90 tegen. Donderdag had de Senaat al de wet, die een verrrassend compromis is tussen het Witte Huis en de Democratische minderheid in het Congres, goedgekeurd. Om van kracht te worden, is enkel nog de handtekening van de Republikeinse president Donald Trump nodig.

Maar dat geldt slechts als een formaliteit. Tegenstand kwam er van de conservatieve vleugel van de Grand Old Party van Trump. Die is boos omdat de noodhulp niet gefinancierd wordt met besparingen elders. De conservatieven ergeren zich ook aan het feit dat het schuldenplafond zonder een structurele hervorming is verhoogd.

Voorzitter Paul Ryan van het Huis van Afgevaardigden heeft kortelings nog het idee van een slechts drie maanden durende verlenging van het schuldplafond als 'belachelijk' en 'schandalig' bestempeld. Gezien er volgend jaar Congresverkiezingen zijn, stuurde de Grand Old Party aan op een verlenging tot eind 2018.

Zonder de verlenging van het schuldenplafond zouden de federale overheidsdiensten in de VS op 1 oktober, start van het nieuwe begrotingsjaar, moeten sluiten. Maar gezien de verlenging (slechts) tot 8 december loopt, verschuift de krachtmeting in het Congres naar die datum. De twee blokken in het Congres zullen tot een akkoord moeten komen omtrent een duurzame oplossing voor de begroting en de schuld, naast andere kwesties zoals immigratie.

Er stemden 316 Afgevaardigden voor en 90 tegen. Donderdag had de Senaat al de wet, die een verrrassend compromis is tussen het Witte Huis en de Democratische minderheid in het Congres, goedgekeurd. Om van kracht te worden, is enkel nog de handtekening van de Republikeinse president Donald Trump nodig. Maar dat geldt slechts als een formaliteit. Tegenstand kwam er van de conservatieve vleugel van de Grand Old Party van Trump. Die is boos omdat de noodhulp niet gefinancierd wordt met besparingen elders. De conservatieven ergeren zich ook aan het feit dat het schuldenplafond zonder een structurele hervorming is verhoogd. Voorzitter Paul Ryan van het Huis van Afgevaardigden heeft kortelings nog het idee van een slechts drie maanden durende verlenging van het schuldplafond als 'belachelijk' en 'schandalig' bestempeld. Gezien er volgend jaar Congresverkiezingen zijn, stuurde de Grand Old Party aan op een verlenging tot eind 2018. Zonder de verlenging van het schuldenplafond zouden de federale overheidsdiensten in de VS op 1 oktober, start van het nieuwe begrotingsjaar, moeten sluiten. Maar gezien de verlenging (slechts) tot 8 december loopt, verschuift de krachtmeting in het Congres naar die datum. De twee blokken in het Congres zullen tot een akkoord moeten komen omtrent een duurzame oplossing voor de begroting en de schuld, naast andere kwesties zoals immigratie.