VS: Geen deal in zicht over ‘fiscal cliff’

© Reuters

In Washinghton slagen Democraten en Republikeinen er voorlopig niet in om een akkoord te maken dat op 1 januari een begrotingscrash moet afwenden. Een nieuwe recessie dreigt.

Het leek er donderdag even op dat er schot in de zaak kwam. Amerikaanse media meldden dat de grote lijnen van een deal zich aftekenden, maar na een ontmoeting met minister van Financiën Timothy Geithner stelde de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden John Boehner dat die berichten fout waren.

Bijgevolg stevent de VS steeds vervaarlijker op de zogenaamde ‘fiscal cliff’ af: de afgrond waarin het land zich stort als er per 1 januari geen begrotingsdeal is en er automatisch voor 700 miljard dollar (540 miljard euro) aan besparingen en belastingverhogingen van kracht worden.

Washington staat dus voor een nieuwe uitputtingsslag tot op – of over – het uiterste randje van de kloof. De VS zou zich bovendien niet alleen in de diepte storten. Economen waarschuwen dat een nieuwe Amerikaanse recessie zal overslaan naar de rest van de wereld.

Schuldplafond

Op de ontmoeting met Geithner kreeg Boehner het nieuwste voorstel van de regering-Obama gepresenteerd. Die wil 1600 miljard dollar (1230 miljard euro) aan belastingverhogingen over tien jaar, samen met een economisch relanceplan van 50 miljard dollar (38 miljard euro), het herfinancieren van particuliere hypotheken en een sterke inperking van de bevoegdheid van het Amerikaanse parlement om verhogingen tegen te houden van het schuldplafond, de wettelijke bovengrens op de Amerikaanse staatsschuld.

Dat laatste is opmerkelijk. De huidige begrotingsclash vindt zijn wortels in de vorige confrontatie over het schuldplafond in 2011, toen de Republikeinen tot op het allerlaatste nippertje wiegerden om de limiet te verhogen. Als onderdeel van een voorlopig akkoord werd toen afgesproken dat er voor 1 januari 2013 een definitieve deal moest zijn, of dat er anders draconische maatregelen van kracht zouden worden.

De belastingverhogingen en economische stimulusuitgaven zijn Democratische eisen. De Republikeinen eisen op hun beurt besparingen op de uitgaven. Geithner bood 400 miljard dollar besparingen aan in Medicare (de ziekteverzekering voor de ouderen), landbouwsubsidies en een aantal andere programma’s.

‘Geen vooruitgang’

Voor de Republikeinen is dat niet erg bevredigend. “De Democraten moeten nog steeds ernstig worden over reële besparingen”, zei Boehner achteraf aan de Amerikaanse media. “De voorbije twee weken is er geen substantiële vooruitgang geboekt in de onderhandelingen tussen het Witte Huis en het Huis van Afgevaardigden.”

De Republikeinen klagen dat de besparingen die Obama voorstelt meteen alweer ongedaan gemaakt worden door nieuwe uitgaven. Onduidelijk is ook nog steeds hoe de Republikeinen staan tegenover Obama’s eis om de belastingen te verhogen voor de rijkste twee procent van de bevolking.

De Republikeinen stellen dat ze niet vies zijn van hogere belastinginkomsten. Zij willen die echter halen uit het sluiten van achterpoortjes en het beperken van aftrekposten, terwijl Obama hogere belastingvoeten wil voor de rijken, en hogere belastingen op inkomsten uit kapitaal.

Schaduwboksen

Met nog een maand te gaan is Washington druk in de weer met schaduwboksen en proefballonnetjes oplaten. Feit is: de klok tikt in Obama’s voordeel.

Gaat de VS op 1 januari over de fiscal cliff, dan lopen alle belastingverlagingen die president George W. Bush destijds doorvoerde af. Vervolgens kan Obama voorstellen om ze te herstellen voor de middenklasse, maar niet voor de rijken.

De Republikeinen zouden zich moeilijk kunnen permitteren om daar tegen te stemmen en vervolgens heeft Obama met een omweg de belastingverhoging voor de rijken te pakken die hij al vier jaar wil, maar nooit kon afdwingen.

Heilige gelofte

Her en der wordt dan ook gefluisterd dat er op de achtergrond toch een deal in de maak is. Een aantal vooraanstaande Republikeinen gaven de laatste dagen te kennen dat ze bereid zijn om voor één keer hun heilige gelofte om nooit de belastingen te verhogen te breken.

Er ligt in het door de Republikeinen gedomineerde Huis ook al een hele tijd een wettekst klaar die is goedgekeurd oor de Senaat, waar de Democraten baas zijn, en ervoor zou zorgen dat de belastingverlagingen uit de tijd van Bush ook na 1 januari van kracht blijven voor gezinnen die 250.000 dollar of minder par jaar verdienen.

Her en der valt te horen dat flink wat Republikeinen bereid zouden zijn om dat luik alvast goed te keuren, melden diverse Amerikaanse media. Op die manier zouden ze voorkomen dat ze zelf de schuld krijgen als 98 procent van de bevolking zijn belastingen ziet stijgen met gemiddeld 2200 dollar per jaar, zoals berekend is.

Je moet maar luisteren naar wat er aan de gang is en je realiseert je meteen dat er wel degelijk vooruitgang gemaakt wordt”, zei de Democratische Senator Charles Schumer aan de New York Times. (TV)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content