Vanaf de volgende parlementsverkiezingen, in 2019, moet op elke lijst afwisselend een man en een vrouw staan.

De Kamer van Afgevaardigden keurde het voorstel goed met een ruime meerderheid. Dit was een verrassing want de discussie zat al maandenlang vast.

De Senaat had het voorstel dertien maanden geleden al goedgekeurd. Een goedkeuring van de Kamer werd dit jaar niet meer verwacht.

Meer dan tien jaar

'Toen eenmaal beslist was om te stemmen, stemde bijna iedereen voor', zegt Natalia Gherardi, directeur van het Equipo Latinoamericano de Justica y Género (ELA, Latijns-Amerikaans Justitie- en Genderteam). 'Met welke argumenten ook zou een afgevaardigde publiekelijk een tegenstem kunnen verantwoorden?'

Met welke argumenten ook zou een afgevaardigde publiekelijk een tegenstem kunnen verantwoorden?

Natalia Gherardi, directeur ELA

Het ELA is een van de vele organisaties die al meer dan tien jaar voor zo'n wet ijvert. Tientallen voorstellen zijn ingediend. Gherardi spreekt van 'een nieuw model van paritaire democratie'. Andere geledingen van de samenleving zouden daar een voorbeeld moeten aan nemen, zegt ze.

'Dit is het resultaat van vele jaren van inspanningen om de stem en de aanwezigheid van vrouwen in de politiek te verankeren wanneer men beslissingen neemt die een impact op de hele samenleving hebben', zegt Victoria Donna, parlementslid van de progressieve Movimiento Libres del Sur.

Minstens 30 procent

Latijns-Amerika loopt voorop wat regels voor politieke participatie van vrouwen betreft, stelt de Inter-Amerikaanse Vrouwencommissie, een onderdeel van de Organisatie van Amerikaanse Staten.

Op andere niveaus is nog veel werk voor de boeg. De regering telt slechts 13 procent vrouwen.

Argentinië was een pionier in de regio toen het in 1991 bepaalde dat verkiezingslijsten minstens 30 procent vrouwelijke kandidaten moesten tellen.

Steeds meer vrouwen kwamen zo in de politiek terecht. Maar die 30 procent werd gaandeweg een plafond.

De politieke vertegenwoordiging van vrouwen 'was blijven steken. Deze nieuwe wetgevende stap is zeer positief', zegt Alejandra García, van het VN-Ontwikkelingsprogramma. Deze wet is volgens haar anders dan voorgaande 'omdat hij op definitieve wijze de paritaire vertegenwoordiging garandeert.'

Op andere niveaus is nog veel werk voor de boeg. De regering telt slechts 13 procent vrouwen. In de provincie Buenos Aires, de grootste van het land, is slechts 3 procent van alle burgemeesters een vrouw. In de gemeenteraad loopt het aandeel van vrouwen wel op tot iets meer dan 30 procent.

Vanaf de volgende parlementsverkiezingen, in 2019, moet op elke lijst afwisselend een man en een vrouw staan.De Kamer van Afgevaardigden keurde het voorstel goed met een ruime meerderheid. Dit was een verrassing want de discussie zat al maandenlang vast.De Senaat had het voorstel dertien maanden geleden al goedgekeurd. Een goedkeuring van de Kamer werd dit jaar niet meer verwacht.'Toen eenmaal beslist was om te stemmen, stemde bijna iedereen voor', zegt Natalia Gherardi, directeur van het Equipo Latinoamericano de Justica y Género (ELA, Latijns-Amerikaans Justitie- en Genderteam). 'Met welke argumenten ook zou een afgevaardigde publiekelijk een tegenstem kunnen verantwoorden?'Het ELA is een van de vele organisaties die al meer dan tien jaar voor zo'n wet ijvert. Tientallen voorstellen zijn ingediend. Gherardi spreekt van 'een nieuw model van paritaire democratie'. Andere geledingen van de samenleving zouden daar een voorbeeld moeten aan nemen, zegt ze.'Dit is het resultaat van vele jaren van inspanningen om de stem en de aanwezigheid van vrouwen in de politiek te verankeren wanneer men beslissingen neemt die een impact op de hele samenleving hebben', zegt Victoria Donna, parlementslid van de progressieve Movimiento Libres del Sur.Latijns-Amerika loopt voorop wat regels voor politieke participatie van vrouwen betreft, stelt de Inter-Amerikaanse Vrouwencommissie, een onderdeel van de Organisatie van Amerikaanse Staten.Argentinië was een pionier in de regio toen het in 1991 bepaalde dat verkiezingslijsten minstens 30 procent vrouwelijke kandidaten moesten tellen. Steeds meer vrouwen kwamen zo in de politiek terecht. Maar die 30 procent werd gaandeweg een plafond.De politieke vertegenwoordiging van vrouwen 'was blijven steken. Deze nieuwe wetgevende stap is zeer positief', zegt Alejandra García, van het VN-Ontwikkelingsprogramma. Deze wet is volgens haar anders dan voorgaande 'omdat hij op definitieve wijze de paritaire vertegenwoordiging garandeert.'Op andere niveaus is nog veel werk voor de boeg. De regering telt slechts 13 procent vrouwen. In de provincie Buenos Aires, de grootste van het land, is slechts 3 procent van alle burgemeesters een vrouw. In de gemeenteraad loopt het aandeel van vrouwen wel op tot iets meer dan 30 procent.