Het Heilig Jaar biedt katholieken de speciale gelegenheid om op bedevaart te gaan en vergiffenis te krijgen voor hun zonden. Gewoonlijk vindt er elke kwarteeuw een Heilig Jaar plaats, maar paus Franciscus heeft een bijkomend jaar afgekondigd dat op 8 december ingaat en duurt tot 20 november 2016.

"Ik denk daarbij vooral aan vrouwen die hun toevlucht moesten zoeken tot abortus. Ik ben me wel bewust van de druk die hen tot die beslissing leidde. Ik begrijp dat het een existentieel en moreel drama is", schreef de paus in een openbare brief. "Ik heb beslist dat tijdens het Heilig Jaar alle priesters de bevoegdheid krijgen om absolutie te geven voor de zonde van vruchtafdrijving aan iedereen die dit heeft ondergaan en vergiffenis vraagt met oprechte spijtbetuiging", voegde hij eraan toe. Vruchtafdrijving wordt door de Katholieke Kerk beschouwd als een doodzonde.

Antisemitisme

Paus Franciscus zette ook de deur open voor de Priesterbroederschap van Sint Pius X (SSPX), een dissidente ultratraditionalistische beweging die beschuldigd wordt van antisemitisme en weigert de kerkelijke hervormingen van de jaren zestig te erkennen zoals de afschaffing van de Latijnse misdiensten en de toenadering in de katholieke-joodse betrekkingen.

In de hoop dat de SSPX "in de toekomst" in de Katholieke Kerk kan geïntegreerd worden, zei de paus dat de SSPX-priesters tijdens het Heilig Jaar gerechtigd zijn om de absolutie te verlenen net zoals de gewone katholieke geestelijken. (Belga/TE)

Het Heilig Jaar biedt katholieken de speciale gelegenheid om op bedevaart te gaan en vergiffenis te krijgen voor hun zonden. Gewoonlijk vindt er elke kwarteeuw een Heilig Jaar plaats, maar paus Franciscus heeft een bijkomend jaar afgekondigd dat op 8 december ingaat en duurt tot 20 november 2016. "Ik denk daarbij vooral aan vrouwen die hun toevlucht moesten zoeken tot abortus. Ik ben me wel bewust van de druk die hen tot die beslissing leidde. Ik begrijp dat het een existentieel en moreel drama is", schreef de paus in een openbare brief. "Ik heb beslist dat tijdens het Heilig Jaar alle priesters de bevoegdheid krijgen om absolutie te geven voor de zonde van vruchtafdrijving aan iedereen die dit heeft ondergaan en vergiffenis vraagt met oprechte spijtbetuiging", voegde hij eraan toe. Vruchtafdrijving wordt door de Katholieke Kerk beschouwd als een doodzonde. Paus Franciscus zette ook de deur open voor de Priesterbroederschap van Sint Pius X (SSPX), een dissidente ultratraditionalistische beweging die beschuldigd wordt van antisemitisme en weigert de kerkelijke hervormingen van de jaren zestig te erkennen zoals de afschaffing van de Latijnse misdiensten en de toenadering in de katholieke-joodse betrekkingen.In de hoop dat de SSPX "in de toekomst" in de Katholieke Kerk kan geïntegreerd worden, zei de paus dat de SSPX-priesters tijdens het Heilig Jaar gerechtigd zijn om de absolutie te verlenen net zoals de gewone katholieke geestelijken. (Belga/TE)